İslamda Ezanın Önemi

0

İslam dininde ezan neden ve ne zaman okunur? İslam dinine göre ezan neden önemlidir, anlamı ve önemi hakkında bilgi.

ezanİslamda Ezanın Önemi

Advertisement

Farz olan namazların belli vakitlerinin geldiğini bildirmek üzere yüksek sesle okunan, mübarek sözlerden kurulu, çağrıdan ibaret bulunan EZAN’ın sözlük anlamı i’lâm yani bildirmektir. Müslümanlar’ı namaza davet eden, ezanı okuyan zata da müezzin adı verilir. Ezan aracılığı ile İslâm cemaatine, namaz zamanının geldiği haber verildiği gibi, onu, felâha, kurtuluşa götürecek namaza koşmaları da öğütlenir. Ayrıca bu çağrı yoluyla İslâm dininin kutsal ilkeleri de, yüksek sesle, her tarafa ilân edilmiş olur.

Mehmed Âkif Ersoy’un “İstiklâl Marşı”mızda: Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği Ezan -Arapça olup- aynen şöyledir:

“Allahu Ekber – Allahu Ekber, -Allahu Ekber- Allahu Ekber; Eşhedü en lâ ilâhe illa ‘İlâh – Eşhedü en lâ ilâhe illa ‘İlâh – Eşhedü enne Muhammeden Resulü ‘İlâh -Eşhedü enne Muhammeden Resulü “İlâh; Hayye ‘ala ‘s-salât – Hayye ‘ala ‘s-salât; Hay ye ‘ala ‘l-felâh – Hayye ‘ala ‘l-felâh; Allahu Ekber – Allahu Ekber; Lâ ilâhe illa ‘İlâh.”

Anlamı da bir süre ülkemizde okunduğu biçimde -kusursuz olmamakla beraber-şöyledir:

Advertisement

“Tanrı Uludur – Tanrı Uludur – Tanrı Uludur – Tanrı Uludur; Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’dan başka yoktur tapacak – Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’dan başka yoktur tapacak; Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’nın Elçisi’dir Muhammed – Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’nın Elçisi ‘dir Muhammed; Haydin namaza – Haydin namaza; Haydin felâha – Haydin felâha; Tanrı Uludur – Tanrı Uludur; Tanrı’dan başka yoktur tapacak.”

Sabah namazının ezanında “felâha” davetten sonra, iki defa, “Essalâtü hayrun mine ‘n-nevm = namaz uykudan hayırlıdır” çağrısı da eklenir. Erkekler ister tek olarak, isterse cemaatle olsunlar, farz namaza başladıkları ve ikamet (yavaş sesle ezan okuma) getirdiklerinde “felâh”ları müteakip “kad kameti ‘s-salâtü-kad kameti’s salâtü = (namaz başladı, namaz başladı) sözlerini de tekrar ederler.

Ezanı ve ikameti duyan Müslüman’ın aynı kutsal sözleri tekrarlaması ve sonuna doğru “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi ‘İlâh” (Günahtan dönmek, güçlü bulunmak ancak Allah’ın korumasıyla ojur) demesi müstehaptır. Ayrıca müezzin Ezanı tamamladığında şu anlama gelen duâ’mn okunması salık verilmiştir:

“Allahım, ey bu tam çağrının, kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi, Hz. Muhammed (S.A.S.)’e cennette en yüksek ve en erdemli dereceleri ihsan eyle ve O’nu kendisine vaad buyurmuş olduğun şefâat makamına (Makam-ı Mahmud’a) eriştir. Şüphe yok ki Sen, sözünden caymazsın.”

Advertisement


Leave A Reply