İslamda Fitne Fesad Nedir?

0
Advertisement

İslamiyette Fitne Fesad nedir? Fitne Fesad kavramının zararları, günahlar hakkında bilgi.

İslamda Fitne Fesad; Fitne sözlüklerde değişik anlamlara gelir. Bir taraftan belâ, mihnet, sıkıntı, diğer taraftan kargaşa, ara bozma, azdırma hattâ ihtilâl anlamlarını kapsamına alır. Fesad’a gelince: Bu daha çok bozukluk (özellikle ahlâk bozukluğu) demek olur. İslâmiyet fitne ve fesadı da haram kılmıştır. Hattâ Allahu Taâlâ “Fitne, katilden daha eşeddir (çok daha kötüdür)” buyurmuştur. Ayrıca insanın evlâdı olsun, malı olsun, kendisini Allah yolundan ayırmaya ve sapıklığa götürürlerse onların da birer fitne niteliği taşıyacağı beyan olunmuştur.

Hz. Peygamber’in fitne ve fesadı ya doğrudan doğruya ilgilendiren, ya da vasıtalı olarak bu konuya değinen hadîs-i şerifleri vardır. Ebü Hureyre (R.A.)’den rivayet edilen bir Peygamber öğüdünde şöyle denilmiştir: “Allahu Taâlâ, sizin için üç şeyden razı olur ve sizin için üç şeyden kızar: Razı olduğu şeyler: a. O’na ibâdet edip şirk koşmamanız; b. Toplu olduğunuz halde Kur’ân’a sarılıp tefrikadan kaçınmanız; c. Allahu Taâlâ’nın başınıza âmir kıldığı kimselerin sözünü dinlemenizdir. Kızdığı şeyler ise: a. Dedikodu; b. Lüzumsuz yerlerde malı israf; c. Fazla soru sormaktır.”

Dikkat edilirse Peygamberimizin bu ışık tutucu tavsiyelerinde iki husus fitne ve fesad ile ilgilidir. Bunlardan birincisi toplum halinde bulunulurken bütün sorunlarda Kur’ân-ı Azimüşşân’a bağlı kalmak ve her türlü tefrikadan yani ayrılıklardan, bozuşmalardan ve bunların sonucu olabilecek fitne ve fesattan sakınmaktır. Gerçekten bir Müslüman Allah’ın kitabına sarıldığı ve O’nun emir ve yasaklarını yerine getirdiği müddetçe tefrikaya sapmaz ve böyle mü’minlerden kurulu bir toplum da haktan, adâletten ayrılmaz. Bunun sonucu olarak da, o toplumda fitne ve fesat tohumları yeşeremez. İkincisi ise Cenab-ı Hakk’ın kızdığı bir huy olan dedikoduculuğa asla iltifat edilmemesidir. Çünkü bir toplumu, bir ağacı içinden kemiren kurtlar gibi, dedi-kodu kemirir. Bunun da sonucunda, Allah göstermesin beklenmeyen üzücü olaylar çıkar. Fitne ve fesad ateşi toplumun her kesimini sarar. Bu yönden de fitneye yol açıcı olması itibariyle dedikodunun da her türünden çekinmek, Allah’ın gazabına uğramak istemeyenler için bir vecibe sayılır.

Advertisement

Leave A Reply