İslamda İbadetin Faydaları

0

İslam dininde ibadetin faydaları nelerdir? İbadetlerin bireysel faydaları ve toplumsal faydaları hakkında bilgi.

İSLAM’DA İBADETLERİN FAYDALARI

İbadetlerin Bireysel Faydaları

Advertisement

***İbadetler insanın yaratanı ile ilişkisini güçlendirir.

İlgili ayet: “Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit, dua edenin dileğine karşılık veririm…” (Bakara suresi, 186. ayet)

***İbadetler insanın iç dünyasını aydınlatır.

İlgili ayet: “(Onlar) iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad suresi, 28. ayet)

Advertisement

***İbadetler insanda güven duygusunu geliştirir.

İlgili ayet: “…Ey nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o, çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.” (Zümer suresi, 53. ayet)

***İbadetler insanda sorumluluk bilincini geliştirir.

İlgili ayet: “Siz ey imana ermiş olanlar! Zorluklara sabırla katlanın ve birbirinizle sabırda yarışın, (doğru olanı yapmaya) her zaman hazır olun ve Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyun ki mutluluğa erebilesiniz!”

İbadetlerin Toplumsal Faydaları

Advertisement

***İbadetler, güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur.

İlgili ayet: “Ey resulüm! Elbette ki sen en güzel ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet)

***İbadetler kötülükten alıkoyar.

İlgili ayet: “Sana vahyedilen kitabı oku ve namazını kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” (Ankebut suresi, 45. ayet)

***İbadetler sabrı ve diğerkâmlığı öğretir.

Advertisement

İlgili hadis:” Oruç sabrın yarısıdır.”
(Tirmizi, Da’avât, 86.)

***İbadetler sosyal yardımlaşmayı teşvik eder.

İlgili hadis: “Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir.” (Müslim, İman, 74)

***İbadetler kaynaşmaya katkıda bulunur.

İlgili hadis: Peygamberimiz, “Zekât, İslam’ın köprüsüdür.” demiştir. (Et-Teğrib ve’t-ter Terhib, 1,517)

Advertisement


Leave A Reply