İslamda Nur Ne Demek?

0

İslamiyette nur nedir? Nurun özellikleri, İslamdaki yeri nedir? Nur hakkında bilgi.

Advertisement

İslamda Nur

Nur, İslam terminolojisinde, karanlığın simgelediği olumsuzlukların karşıtıdır. Bu anlamda Tanrı, Kuran, Kuran’ın bildirdiği doğru yol, Hz. Muhammed, gerçeğe ulaştıran bilgi, peygamberlik, aydınlatıcı ve aydınlığa götürücülük, nur sözcüğü ile dile getirilir.

Kuran’da Tanrı’nın yerin ve göklerin nuru olduğu söylenir (Nur 35). Kuran yorumcuları buradaki nur sözcüğünü, nesnelerin görünmesini sağlayan şey olarak anlamlandırmış ve bütün varlıkları varlık dünyasına çıkarması, görünür kılması bakımından Tanrı’nın nur olduğunu söylemişlerdir. Buradaki nur sözcüğünü, doğru yolu göstermek biçiminde yorumlayanlar olduğu gibi, “gökleri ve yeryüzünü güneş, ay ve yıldızlarla aydınlatır” biçimde yorumlayanlar da vardır.

Tasavvuf öğretisine göre nur. gerçek varlığı simgeler. Nesnelerin tanrısal bilgisindeki ilk örnekleri (ayan-ı sabite), Tanrı’nın nuruyla varlık alanına çıkar. Bu varoluş, biçim ve renklerden geçen güneş ışınlarının çeşitli renklerde yere yansıması gibidir. Öyleyse nur gerçek varlıktır; nesneler ise görünür dünyada dışlaşmış gölge varlıklardır. Bir başka tasavvuf kuramına göre Tanrı ilk olarak Hz. Muhammed’in nurunu (Nur-ı Muhammedi, Hakikat-i Muhammedi. Akl-ı Evvel) yaratmış, sonra aşama aşama bütün evreni bu nurdan çıkarmıştır.

Advertisement


Leave A Reply