İslamiyet Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Semavi ve vahye dayalı dinlerden birisi olan İslamiyet ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. İslamiyet dininin inanç ve ibadet esasları.

islamiyetVII. Yüzyılın başlarında Arabistan Yarımadasında ortaya çıkmış olan İslamiyet, vahye dayalı dinlerin sonuncusudur, İslamiyet ve onun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa hitap eder.

Advertisement

İslam kelimesi itaat etmek, boyun eğmek, esenlikte ve barışta olmak, teslim olmak gibi anlamlara gelmektedir. Dini anlamda ise; Allah’a teslim olup bağlanmak ve Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği her şeyi bütün varlığıyla benimsemek ve bunu yaşantısında göstermektir.

İslam’a inanan kimseye Müslüman denir. Müslümanların kutsal kitabının adı Kur’an-ı Kerim’dir. İbadet yerleri cami ve mescittir. Müslümanların namaz esnasında yönlerini “kıble” denilen ve Mekke’de bulunan “Kâbe”ye doğru çevirirler.

İslamiyet’te İnanç Esasları

İslamiyet’in özünü Tevhit yani bir tek ilah inancı oluşturur.

Advertisement

İMANIN ŞARTLARI

 • Kelime-i şehadet (Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna inanmak),
 • Namaz kılmak
 • Oruç tutmak
 • Zengin olanlar için zekat vermek
 • Gücü yeten Müslümanlar için Hacca gitmek >

İslam inanç esaslarına “İmanın şartları” adı verilir. Bunlar altı tanedir:

1- Yüce Allah’ın var ve bir olduğuna inanmak,

2- Meleklere inanmak,

3- Peygamberlere inanmak,

4- Allah’ın gönderdiği kitaplara inanmak,

Advertisement

5- Kaza ve kadere inanmak,

6- Öldükten sonra tekrar dirilmeye yani ahiretin varlığına inanmak.

İbadet Esasları

İslam’daki ibadet esaslarına ise “İslam’ın Şartları” adı verilir. Bu şartlar beş tanedir:

Kelime-i şehadet (Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna inanmak),

Namaz kılmak

Oruç tutmak

Zengin olanlar için zekat vermek

Gücü yeten Müslümanlar için Hacca gitmek

İslamiyet’te ırk, renk, cinsiyet, soy ve bölgeye dayalı özel haklar yoktur. Herkes Allah katında eşittir. Akla, bilime, çalışmaya önem verilen islam’da, hiç kimse başkasının günahını bağışlayamaz, başkasını da dinden aforoz etme yetkisine sahip değildir. Bireylerin güzel ahlaka sahip olmasını isteyen İslam dini, insanları kötü davranışlardan uzak durmalarını emretmiştir.

İslamiyet’in Önemli Özellikleri

Advertisement
 • İslam’da ruhbanlık (din adamları sınıfı) yoktur.
 • Akılla anlaşılmayan dogmalara dinde yer yoktur.
 • Tüm insanlar doğuştan masum ve günahsız doğarlar.
 • Dinde, peygamberler de dahil hiçbir beşer, ilahî nitelikler taşımaz.
 • Dua ve ibadet aracıya gerek olmadan yapılabilir.
 • Dinin kaynağını Kur’an ile Hz. Peygamberin söz ve davranışlarını içeren Hadis-i Şerifler oluşturur.


Leave A Reply