İslamiyetin Doğuşu Özet Bilgiler

1

İslamiyetin doğuşu ile ilgili özet ve maddeler halinde bilgilerin yer aldığı özet yazımız ve konu anlatımımız.

Hz. MUHAMMEDİN HAYATI

Advertisement

• Hz. Muhammed, miladi takvime göre 570 yılının Nisan ayında Mekke’de dünyaya geldi. Babası Haşimogulları’ndan Abdullah Bin Abdülmuttalip, annesi ise Amine’dir.

• Hz. Muhammed dogmadan altı ay önce babasını kaybetmişti. Altı yaşında da annesini kaybetti.

• Önce dedesi Abdülmuttalip’in, daha sonra onun ölümü üzerine amcası Ebutalip’in yanında büyüdü.

• 12 yaşında amcasının yanında ticarete başlayarak Suriye’ye gitti. Böylece, ilk kez, Arabistan dışına çıkmış oldu. Daha sonra Hatice adında dul ve zengin bir kadının hesabına ticaret yaptı.

Advertisement

• Filistin sınırları boyunca yayılan kasabalara mal taşıyan kervanlarla dolaştı.

• Doğruluğu ve örnek davranışları ile Kureyşilerin takdirlerini kazanan Hz. Muhammed, el Emin (güvenilir kişi) unvanı ile anılır oldu.

• Bir süre sonra Hatice ile evlendi.

İSLAMİYETİN DOĞUŞU

• Hz. Muhammed, kırk yaşında Peygamber (Nebi), kırk üç yaşında Resul (Allah’ın elçisi) oldu.

• Hz. Muhammed, Resul olduktan sonra islam dinini yaymaya başladı.

Advertisement

• Bu işi önce gizli yapıyordu.

• Kendisine inanan ilk Müslümanlar; karısı Hatice, Hz. Ebubekir, kölelikten azat ettiği Zeyd ve amcası oğlu Hz. Ali’dir.

• Hz. Muhammed, gelen yeni bir vahiy üzerine, islam dinini açıkça yaymaya başladı.

HİCRET (622)

a. Hz. Muhammed’in putlara tapmanın yanlışlığını belirtmesi,

b. İslamiyetin köleliğe karşı olması,

c. Faizciliği yasaklaması,

d. Fakirleri koruması

gibi ilkeler Mekke zenginlerini oldukça rahatsız etti.

• Mekke ileri gelenleri önce, Hz. Muhammed’i yolundan çevirmek için çeşitli yollar denediler (O’nu Mekke yönetiminin başına getirme ona ticaretten daha çok pay verme, vb.). Hz.Muhammed’in bunları geri çevirmesi üzerine zorbalığa başvurdular.

• Saldırıların artması üzerine Müslümanların bir kısmı Hz. Muhammed’in izniyle geçici olarak Habeşistan’a göç etti. (615)

Advertisement

• Hz. Muhammed bütün baskılara rağmen Mekke’de kaldı ve haram aylardan da yararlanarak İslamiyeti yaymaya çalıştı.

• Bu arada Mekke’yi ziyaret etmeye gelen Medineliler, Hz. Muhammed’le görüşerek Müslüman oldular. Müslümanlık Medine’de yayılmaya başladı.

• Mekkelilerin, Müslümanlara yaptıkları baskılar artınca Medinelilerin çağrısı üzerine Müslümanlar Medine’ye göç etmeye başladılar.

• Son olarak da Hz. Muhammed (Hz. Ebubekir’le birlikte) Medine’ye göç etti. (622).

Sonuçları

a. Hz. Muhammed’in Medine’ye göçü Hicret olarak adlandırılmış ve bu olay islam takvimi olan Hicri Takvim’in başlangıcı olmuştur.

b. Hz. Muhammed’in Medine’ye göçü ile yeni bir dönem başladı, islamiyet’in yayılışı hızlandı.

c. Bütün Arabistan’da İslamiyetin etkisi ve gücü hissedilmeye başlandı.

d. Medine’nin önemi arttı.

İslâm Devleti’nin Kuruluşu

Hz. Muhammed Medine’ye gittiği zaman orada üç zümre vardı :

Advertisement

a. Ensar (Medineli Müslümanlar)

b. Muhacirler (Mekke’den göç edenler)

c. Yahudiler:

Hz. Muhammed Medine’de bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı ve dini lideri oldu.

Yahudilerle bir anlaşma yaparak onların Müslümanlara zarar vermemelerini şart koştu.

• İslam düzenini bütün kurallarıyla uygulamaya koydu.

• Günlük işleri yoluna koyduktan ve gerekli örgütlenmeyi tamamladıktan sonra, İslamiyeti yayma işine hız verdi.


1 Yorum

Leave A Reply