İslamiyette Adak Adamak Nedir? Yeri ve Önemi, Nasıl Adak Kurbanı Kesilir?

0
Advertisement

İslamiyette göre adak nedir? Adak nasıl adanır, ne zaman ve ne için adanır? Adak adayan kimse ne yapmalıdır, adak kurbanı hakkında bilgi

Adak Nedir? – Sözlük Anlamı

Arka resim kaynak: pixabay.com

ADAK; “adamak, Allah’a ibadet niyetiyle meşru olan bir işi yapmaya söz vermek” demektir. Daha çok Nezir kelimesi ile ifade edilir. Nezirleri mutlaka yerine getirmek lazımdır. Çünkü böyle bir karara varıldıktan sonra onu yapmak vacip olur.

Nezir, oruç tutmaya, namaz kılmaya, Kur’an okumaya dair yapılabildiği gibi, kurban kesmeye söz verilerek de yerine getirilir.

Mesela, “eğer filanca işim istediğim gibi neticelenirse Yüce Allah’ın rızası için kurban keseceğim” diyen kimse bir nezir altına girmiştir. Eğer işi dilediği gibi olursa, onun üzerine bir kurban kesmek vacip olur. Kurbanı kestikten sonra etini mutlaka fakirlere dağıtmak gerekir. Çünkü adak kurbanının etinden nezreden, onun hanımı, çocukları, babası, annesi ve torunları yiyemez. Şayet yiyecek olurlarsa aldıkları et kadar fakirlere sadaka vermek zorundadırlar.

Adak Kurbanı Nasıl Kesilir?

Bir şarta bağlı olarak kurban kesmeyi adayan kişi, şart gerçekleşmesi halinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 481). Ancak uygun olanı, ilk fırsatta yerine getirilmesidir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 94).

Eğer udhiyye yani kurban bayramı günlerinde kesilmesi gereken kurban adanmışsa bunun kurban bayramı günlerinde; hedy yani harem bölgesinde kesilecek bir kurban adanmışsa bunun da harem bölgesinde kesilmesi gerekir. (Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, V, 525). Bunların dışındaki adak kurbanlarının herhangi bir yer ve zamanda kesilmesi caizdir. Dolayısıyla adak kurbanlarının mutlaka kurban bayramı günlerinde kesilmesi şart değildir. Bu yöndeki kanaatler, dinî bir temele dayanmamaktadır.

Advertisement
adak

Kaynak: pixabay.com

Kurban kesmeyi adayan bir kimse bu adaktan vazgeçebilir mi?

Kur’an’da değişik yerlerde; verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması (Mâide, 5/1; İsrâ, 17/34), Allah’a verilen sözün tutulması (Nahl, 16/91) emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır (İnsan, 76/7).

Hz. Peygamber (s.a.s.) de Allah’a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah’a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir (Buhârî, Eymân, 28, 31; Müslim, Nezir, 8).

Bu itibarla kişinin gerçekleşmesini istediği bir şey için kurban adağında bulunması hâlinde o şeyin gerçekleşmesine bağlı olarak adağını yerine getirmesi gerekir. Yapılan bir adaktan vazgeçilmesi adak yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak adak maddî imkânı gerektiren türden ise, kişi bu adağı maddî imkânı müsait olduğunda yerine getirir (Bkz. Kâsânî, Bedâi‘, V, 93).


Leave A Reply