İslamiyette Emanetin Önemi, Emanete İhanet Etmenin Sonu Ne Olur?

0

Emanet nedir? İslamda emanet neden önemlidir? Emanet sahibi nasıl davranmalıdır? Emanete ihanet edene ne olur?

islamda emanet

İslamiyette Emanetin Önemi

Emanet; saklanması hususunda titizlik gösterilmesi gereken bir haktır ki buna hiyanet büyük günahtır. Emin, yani güvenilir bir kimse olmak İslâmda esastır. Emanet Peygamberlerin de sıfatlarından biri olup, onlar, Allah’ın bildirdiklerini eksiksiz olarak insanlara duyururlar. Sevgili Peygamberimize müşrikler bile “Emin” ismini vermişlerdir. Çünkü O, her emanete dikkat gösterir, kendisine teslim edilen bir şeyi öz malı gibi korurdu.

Allah’ın emirleri insanlar için birer emanettir. Onlara uymak ve Kur’an yolundan ayrılmamak lâzımdır. Emanete riayet etmemek münafıklığın işaretidir. İnsanın sağlığı, sıhhati, malı ve çocukları da birer emanettir. Bunlara haklarını vermek, mesela malı israf etmeden kullanmak gerekir. Atalarımız: “Emanetin bağrı yufka olur” diyerek, teslim edilen şeylerin titizlikle korunması gerektiğini açıklamışlardır.

Emanete İhanet Eden Adamın Sonu

Bir adam hacca gidiyordu. Yolculuğundan önce kıymetli eşyalarından bazılarını, arkadaşlarından birine emanet etti. “Bunlar, ben dönünceye kadar sende dursun, gelince alırım.” dedi.

Hacdan döndüğünde verdiklerini geri istedi. Hain adam inkar ederek “Bana hiç bir şey bırakmadın sen!” dedi.

Aralarında münakaşa çıktı. Sonunda beraberce zamanın kadısına gittiler. Âlim bir insan olan kadı efendi ikisini de dinledikten sonra suçluya dönüp:

– Sen o paraları almadığına yemin eder misin? dedi. “Ederim” dedi adam. Kadı bu sefer davacıya döndü:

– Parayı buna verdiğine dair bir şahidin var mı?

– Ne yazık ki yok dedi davacı. Ben onun namusuna güvenmiştim. Emanete ihanet edeceği hiç aklıma gelmemişti.

– Peki parayı nerede verdin?

– Kırda, bir ağacın dibinde…

– Peki, git bana o ağaçtan bir dal getir. Belki o dal şahitlik eder sana…

Davacı çıkıp gitti.

Kadı ve suçlu adam beklemeye başladılar. Aradan uzunca bir zaman geçtiği halde giden adam geri gelmedi. Kadı:

-Amma da uzadı bu iş dedi, nerede kaldı bu adam?

Suçlu boş bulunup şöyle dedi:

– Efendim, ancak gelir. Çünkü ağaç epeyce uzakta… Kadı güldü:

– Gördün mü dedi. işte ağaç şahitlik etti. Demek parayı almışsın. Yoksa nerden bilecektin ağacın o kadar uzakta olduğunu…


Leave A Reply