İslamiyette İlim Nedir?

0

İslama göre ilim nedir? İslamiyette ilimin önemi, ilim ile ilgili Peygamberimizin hadisi, ilme verilen önem hakkında bilgi.

İslamiyette İlim; İlim kelimesi lügatta “haber, marifet, okuma suretiyle elde edilen bilgi” manâlarına gelir. İslâm dininde ilme verilen değer çok yüksektir. İlim tahsili için çalışmak şeref ve faziletlerin en büyüğü, âlimler peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür.

İlim tahsili, Allah’ı bilmek, onun dinini öğrenmek ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapılırsa sahibini üstün kılar. Sırf dünya menfaatleri elde etmek için bilgi edinenler açık bir kötülüğün içine düşmüşler demektir.

İlim insanı kötülüklerden uzaklaştırır. Kur’an-ı Kerim’de “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurulur.

Sevgili Peygamberimiz bir çok hadislerinde ilim sahibi olmanın faziletini açıklamış “İlim Çin’de dahi olsa gidip arayınız” buyurmuştur. Bir başka hadiste “Alim kişiler Peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras olarak bırakmamışlar, ancak ilmi bırakmışlardır” buyurulmuştur.

İlme ve âlime hürmet göstermek, ilim tahsil edenlere maddi ve manevi yardımda bulunmak Müslümanlığın gereğidir. Çünkü rütbelerin en üstünü ilim rutbesidir. Peygamberimiz “İnsanlar ya öğretmen, yahut öğrenci olmalıdır. Onlardan başka hiç kimsede hayır yoktur.” buyurarak mutlaka ilim tahsili ile uğraşılması gerektiğini belirtmişlerdir.

İlmin sadece öğrenilmekle kalmaması, aynı zamanda yaşanması da lâzımdır. Bildiklerini uygulamayan kimse kötülük içindedir. Allah ilmi ile amel etmeyen âlimleri cezalandıracaktır.


Leave A Reply