İslamiyette Selam

0

İslamiyette selamın anlamı ve önemi. İslamda selam konusu, islamiyette selam ile ilgili bilgi.

selamSelam; Peygamberimizin ısrarla üzerinde durduğu sünnetlerindendir. Bu, iki Müslümanın karşılığında birbirine saygı ve sevgi işareti olarak “Esselâmü aleyküm”, “ve aleykümüs’selâm” demeleridir. Esselâmü aleyküm demek, yüce Allah’ın selâmı sizin üzerinize olsun demektir. Karşılığı ise ve aleyküm üs’selâm’dır ki mânası Allah’ın selâmı sizin de üzerinize olsun demektir.

Advertisement

Müslümanlar böylece selamlaşır, sonra konuşacakları şeyleri konuşurlar. Peygamberimiz “Selâm, konuşmadan önce gelir.’ buyurmuşlardır.

Selâm vermek ve almak Müslümanların birbirleri üzerinde olan haklarındandır.

Her şeyin olduğu gibi selâm vermenin de bir usûl ve adabı vardır. Meselâ karşılaşanlardan küçük olan önce selâm verir. Az olan çoğa, binekli olan yürüyene, yürüyen oturana, arkadan gelen önden gidene selâm verirler.

Selâm vermek ve almak sevaptır. Günahı açıkça işleyen fasık kimselere selâm vermekse mekruhtur.

Advertisement

Peygamberimiz “Aranızda selâmı yayınız.” buyurarak, bunun önemini açıklamıştır. Konu ile ilgili pek çok hadis-i şerif vardır.

Selâm ilk karşılaşmada verildiği gibi ayrılınacak zamanda da verilmelidir. Bunun sevabı birincisi kadar çoktur. Yukarıda söylenen sözlerin dışındaki “günaydın, tünaydın, iyi sabahlar, iyi akşamlar gibi sözler hiçbir zaman selâmın yerini tutmaz. Biz her hal ve hareketimizde Peygamberimizin sünnetine uymaya çalışırız. Selâmımız da O’nun selâm verişi ve selâm alışı gibi olmalıdır.


Leave A Reply