İspanyolca Sayılar, İspanyolca 50’ye kadar sıralı ve sayma sayıları

0
Advertisement

İspanyolca sayılar ve Türkçe karşılıkları. İspanyolca sayma ve sıra sayılar nelerdir, yazılışları. Elliye kadar sıralı sayılar ve sayma sayıları.

İspanyolca Sayılar

İspanyolca Sayılar

Kardinal sayılarSıra sayıları
cerosıfırprimerobirinci
uno (una)birsegundoikinci
dosikiterceroüçüncü
tresüçcuartodördüncü
cuatrodörtquintobeşinci
cincobeşsextoaltıncı
seisaltıséptimoyedinci
sieteyedioctavosekizinci
ochosekiznovenodokuzuncu
nuevedokuzdécimoonuncu
diezonundécimoon birinci
onceonbirduodécimoonikinci
doceonikidecimoterceroon üçüncü
treceonüçdecimocuartoon dördüncü
catorceondörtdecimoquintoon beşinci
quinceonbeşdecimosextoon altıncı
dieciséisonaltıdecimoséptimoon yedinci
diecisieteonyedidecimoctavoon sekizinci
dieciochoonsekizdecimonovenoon dokuzuncu
diecinueveondokuzvigésimoyirminci
veinteyirmivigésimo primeroyirmi birinci
veintiunoyirmi birvigésimo segundoyirmi ikinci
veintidósyirmi ikivigésimo terceroyirmi üçüncü
veintitrésyirmi üçtrigésimootuzuncu
veinticuatroyirmi dörtcuadrágesimokırkıncı
veinticincoyirmi beşquincuagésimoellinci
veintiséisyirmi altısexagésimoatmışıncı
veintisieteyirmi yediseptuagésimoyetmişinci
veintiochoyirmi sekizoctogésimosekseninci
veintinueveyirmi dokuznonagésimodoksanıncı
treintaotuzcentésimoyüzüncü
treinta y unootuz bir
treinta y dosotuz iki
treinta y tresotuz üç
treinta y cuatrootuz dört
treinta y cincootuz beş
treinta y seisotuz altı
treinta y sieteotuz yedi
treinta y ochootuz sekiz
treinta y nueveotuz dokuz
cuarentakırk
cuarenta y unokırk bir
cuarenta y doskırk iki
cuarenta y treskırk üç
cincuentaelli
sesentaatmış
setentayetmiş
ochentaseksen
noventadoksan
cienyüz
ciento unoyüz bir
doscientosiki yüz
trescientosüç yüz
milbin
dos miliki bin
tres milüç bin
un millónbir milyon
mil millonesbir milyar


Leave A Reply