Isparta İli Hakkında Bilgi

0

Isparta ili nerededir? Isparta ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

Isparta haritasıISPARTA
Yüzölçümü: 8.933 km2.
İlçeleri: Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli.

Advertisement

Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde il ve bu ilin merkezi kenttir. 30°02′ -31°33′ doğu boylamlarıyla, 37° 18′ -38°30′ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları; kuzey ve kuzeybatıdan Afyon, doğudan Konya, güneyden Antalya, güneybatıdan Burdur illeriyle çevrilidir.

Yüzey Şekilleri: Dağlar, göl, ova ve yaylalardan oluşan karmaşık, iç içe yer şekilleriyle kaplı Isparta, kuzeybatı, kuzeydoğudan dağlarla çevrilidir. Kuzeydoğuda Afyon sınırına koşut uzanan Sultan Dağları, kuzeyde Top-raktepe’de 2.531 m’ye ulaşır. Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusunda Çirişli Dağı (1.889 m), gölün kuzeybatısında Barla Dağı (2.372 m) etekleri, gölü iki yandan daraltır. Barla Dağı’nın batısında, aynı kütlenin uzantısı durumundaki Kapıdağ (2.440 m) yükselir. Eğirdir Gölü ile Beyşehir Gölü arasında kalan dağlık bölgenin (Anamas Dağları) kuzeyinde Güllüce Dağı (2.115 m), Beyşehir Gölü’nün kuzeybatısında Çiçek Dağı (2.390 m) yer alır. En yüksek nokta Dedegül Dağı (2.980 m), ilin güneyindedir. Eğirdir Gölü’nün güneyi çukur bir alanla kaplıdır. Kovada Gölü bu çukurluk alan üzerindedir. Davras Dağı (2.635 m), bu çukur alanın batısında, Dalup Tepe (2.033 m) doğusun-dadır. Söğüt Dağlan, Burdur Gölü’nün kuzeyinde il sınırları içine sokulur ve en yüksek noktada 1.831 m’ye ulaşır. Kuyucak Dağları, Eğirdir Gölü’nün, güney ucundan başlar, Antalya’ya kadar uzanır. İl merkezinin güneydoğusunda Akdağ (2.271 m) yükselir. Kuleönü ve Bozanönü düzlükleri, kuzeyde fazla olmayan yükseltilerle Isparta Ovası’ndan ayrılır. Batıdaki Keçiborlu, doğudaki Şarkikaraağaç Ovaları, ilin öteki önemli düzlüklerini oluşturur. Dağlar, göller, ova ve çukur alanların yanı sıra, dağlık aranda çeşitli yükseltilerde yaylalara rastlanır (Atabey, Senirkent, Avşar, vb). Eğirdir Gölü’nün güneydoğusundan doğan, Dedegül Dağları’nın batısında akarak Antalya’ ya geçen ve Akdeniz’e dökülen Köprü Irmağı ile Eğirdir Gölü’nün bir bölüm sularını Akdeniz’e boşaltan Aksu Irmağı başlıca akarsulardır. Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü (468 km2), il sınırları içindedir. İl merkezinin batısında Burdur, doğusunda Beyşehir göllerinin çok az bölümü il sınırları içinde kalır. Ayrıca, Isparta Ovası’nın güneybatısında dağlar arasında Gölcük adı verilen 1 km2’lik 1.5 km çapında, yağış ve kaynak sularıyla beslenen küçük bir krater gölü vardır. Bu göl, dipten açılan bir kanalla Isparta’nın su gereksinimine katkı sağlar. Sücüllü Irmağı üzerinde yapay Yalvaç Baraj Gölü yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü: Genelde Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan ilin çukur alanlarında sıcak yazlar, soğuk kışlar, karasal iklimin özelliklerini yansıtır. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, en soğuk ay ocak (ortalama 1.7°C), en sıcak ay temmuzdur (ortalama 23°C). Bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 37.5°C (1930), en düşük sıcaklık -21°C (1974), 0°C’deki gün sayısı “69, yıllık ortalama yağış 605.2 mm’dir. En çok yağış alan aylar aralık, ocak, şubat, mart (ortalama 81.5 mm), en az yağış alan aylar temmuz, ağustos, eylül (ortalama 14.4 mm) aylarıdır. Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 102.5’dir. Yağış ilin kuzeyine doğru azalış gösterirken güneye doğru artar. Kar yağışlı günler sayısı yılda yaklaşık 8 gün, karla örtülü günler sayısı 15 gündür. En çok esen ve en hızlı rüzgâr yönü güney ve güneydoğudur. Bitki örtüsü açısından Akdeniz bitki coğrafyası bölgesine giren ilde, bakı (yamaç yönü), yükselti ve anakaya özelliklerine bağlı değişim gösteren orman ve doğal bitki örtüsü görülür. Eğirdir Gölü’nün doğusunda Beyşehir Gölü’ne uzanan alanda meşe ve karaçam ormanları egemendir. Gölün 15-20 km güneyinde başka yerde örneği görülmeyen kasnak meşesi ormanlarına yer yer saçlı meşe, lübnan meşesi karışımları katılır. Ormanların büyük bölümü Eğirdir ve Beyşehir gölleri arasında ve güneye doğru yayılır. Burdur ve Eğirdir göllerinin kuzeyinde büyük parçalar biçiminde ormanlara rastlanır. Karaçam, toros sedirinin egemen olduğu ormanlar altında çeşitli ardıç türleri, kermez meşesi, akçaağaç, dişbudak ve maki türleri vardır.

Toplusal Yapı ve Ekonomi: İlin nüfus yoğunluğu ülke ortalamasının altındadır. Deniz düzeyinden 1.024 m yükseltideki il merkezi, aynı adlı olan ovanın kenarında kuruludur. Merkez ilçe ile Yalvaç nüfusu en yüksek ilçelerdir. Ekonomik etkinlikler büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanır. Gül yetiştiriciliği, gülyağı üretimi, halı dokumacılığı, öteki önemli gelir kaynaklarım oluşturur. Kovada Gölü’nde dışsatıma yönelik kerevit üretimi ve kavak yetiştiriciliği yaygınlık kazanmaktadır. Ormanlardan yılda ortalama 150 bin ton orman ürünü sağlanır. Türkiye’nin en zengin kükürt yatakları Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’ndedir. İlçedeki kükürt işleme tesisinde toz ve parça kükürt işlenir. Kükürtün, yanı sıra, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli’de demir filizi, Yalvaç’ta manganez yatakları vardır. Türkiye’nin gülyağı, dışsatımının % 95’ini gerçekleştiren 8 gülyağı fabrikasında yılda ortalama 350-400 kg ince, 1.100-1.200 kg kalın yağ üretilir. Yün ipliği, çimento, yem, kereste, öteki endüstri etkinlikleridir. Türkiye’de el tezgâhlarında dokunan halıların % 45’i Isparta’da üretilir. İlde 27’si halk, l’i çocuk, toplam 28 kitaplık vardır. Çevre iller, büyük merkezler ve kendi ilçeleriyle düzenli karayolu bağlantısı bulunan il merkezi, Ankara’ya 426 km, İstanbul’a 617 km, Burdur’a 56 km, Antalya’ya 150 km, Konya’ya 227 km, uzaklıktadır. İl merkezinden Eğirdir İlçesi’ne kadar uzanan demiryolunun Denizli, Afyon, Uşak ile bağlantısı vardır.

Advertisement


Leave A Reply