İsraf Nedir? Anlamı, İslamiyetin İsrafa ve Savurganlığa Bakış Açısı

0

İsraf ne anlama gelir? İsraf kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? İslamiyet israf ve savurganlığa nasıl bakar, dinimizce anlamı nedir?

israf

İsraf Anlamı

 • “İsraf”
  Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık
  “İsraf ve sefahat içinde yaşamaya başlamıştı.” – Y. K. Karaosmanoğlu
 • “israf etmek “
  gereksiz yere harcamak, savurganlık etmek, tutumsuzluk etmek
 • “israfa kaçmak “
  gereksiz yere aşırı harcamalarda bulunmak

İsraf ile ilgili kompozisyon / yazı örneği

İSLAMİYETİN İSRAF VE SAVURGANLIĞA BAKIŞI

İslâm, haddi aşma, aşırılığa gitmenin her türünü, insanın birey ve toplum olarak mutluluğunu zedeleyen olumsuz bir gelişme olarak görür.

İsraf, insanın herhangi bir işte haddi aşması, aşırı gitmesi, sözünü, gücünü, zamanını, malını ve mülkünü boş yere ve haram yerlere harcaması, yerli yerinde kullanmaması, saçıp savurması, ölçülü hareket etmemesi olarak tanımlanabilir. İsraf kelimesi, daha ziyade malı sarf ederken aşırı gitmek anlamında kullanılır. İsraf edene müsrif denir.

İsraf ile ilgili temel ilke, Kuran tarafından şöyle konulmuştur:

“Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez” (Araf, 7/31)

İnsan hayatında rahat bir geçim için iki şey gereklidir. Bunlardan biri kazanmak, diğeri de elde olanı yerinde ve ölçülü harcamaktır. Bunlardan biri eksik olursa hayatın ahengi bozulur, yaşam zorlaşır, huzur yok olur. Varlığın kıymetinin bilinmesi, yerinde ve ancak ihtiyaca göre sarf edilmesi pek önemli bir görevdir. Her konuda olduğu gibi bu hususta orta yolu takip etmek, yani harcamada dengeli olmak insan için en iyi düsturdur. İsraf, denge ilkesini bozduğu için yerilmiştir. Çünkü bir kimsenin gerektiğinden çok harcaması, diğer bir kimsenin gerektiğinden az harcamasını gerektirecektir. Yüce Allah, yeryüzü sofrasına nimetlerini dengeli bir biçimde göndermiştir. İsrafa gidenler bu dengeyi kendi lehine bozan kimselerdir. Bu dengenin bozulmaması inananların görevidir.

“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır” (Furkan, 25/67).

İsraf İle İlgili Cümleler

İsraf Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

 1. ***Kaldığımız otelin en beğendiğim özelliği artan yemekleri israf etmeyip, hayvan barınağına göndermeleriydi.
 2. ***Dünyada bunca aç insan varken ekmek israf etmek hainliktir.
 3. ***Çocuklarımıza, israfın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğretmeliyiz.
 4. ***İsraf, aile ve ülke ekonomisine zarar verir.
 5. ***Doğal kaynakların hızla tükendiği bir dünyada yaşarken, israf, aptallığın daniskasıdır.
 6. ***Atıklarımızı geri dönüşüme göndererek israf etmekten kurtulabiliriz.
 7. ***Okullarda, enerji ve su israfının önlenmesi ile ilgili bilinçlendirmeler yapılmaktadır.
 8. ***Hepimiz, israfın önlenmesi için çabalamalı ve bu konuda bilgisizleri bilinçlendirmeliyiz.
 9. ***O tabağındaki yemeği israf etme, köpeğe ver, yesin.
 10. ***İsraf etmemek adına tamir edilebilecek eşyaları tamir ettirip, sökükleri kendim dikiyorum.
 11. ***Eğer annenin verdiği paraları israf etmeseydin, şimdi paraya ihtiyacın olmazdı.
 12. ***Bana göre zamanını boşa geçirmek de çok büyük bir israftır.
 13. ***Eski gazete ve dergilerin israf olmaması için geri dönüşüme gönderiyorum.
 14. ***Muslukları boşa açık tutup, su israfından kaçınmalıyız.

Leave A Reply