İstanbul Kızkulesi Hikayesi

0

İstanbul’da yer alan efsanevi ve dünyaca ünlü Kızkulesi ile ilgili olarak anlatılan hikayeler / rivayetlerin yer aldığı yazımız. Kızkulesi hikayesi.

Kız Kulesi
İstanbul limanında, Boğaziçi’nin giriş yerinde, Üsküdar’a yakın, deniz ortasında bîr kaya üzerine kurulmuş tarihî bir kuledir.

Advertisement

Kızkulesî’nî XII. yüzyılda Bizans İmparatoru Manuelos Komnenos yaptırdı. Maksat, Boğaziçi’ni gemilere kapayan zincirin öbür ucunu bağlayacak sağlam bir yer bulmaktı. Rivayete göre, İmparator, suç işleyen kızı Leandra’yı buraya kapadığı için kule «Kızkulesi» adiyle anılmıştır. Sonraki devirlerde de sık sık hapishane olarak kullanılmıştır.

Kızkulesi, Battal’Gazi efsanesine de karışmıştır. Rivayete göre Seyyit Battal Gazi, İstanbul’u kuşatmak için, kuleye yakın Damalis Burnu’nda konaklamış, yedi yıl orada kalmıştır. Bu kadar uzun kalmasının asıl sebebi Üsküdar tekfurunun kızını sevmesiydi. Battal Gazi Şam’a gidince, Bizans imparatoru bütün Kadıköy ve Üsküdar çevrelerinde hisarlar yaptırdı, bu arada deniz üstündeki kayaya Kızkulesî’nî kurdurdu, Üsküdar tekfurunun kızını da, Battal Gazi’nîn elinden kurtarmak için bu kuleye yerleştirdi. Efsaneye göre, sonradan, Şam fethini tamamlayan Battal Gazi, Kızkulesî’nî basarak tekfurun kızını, hazinesiyle birlikte kaçırmıştır.

Bu kule, İstanbul ele geçirildikten sonra yıktırıldı, yerine tahta bir kule yaptırıldı, gemilere yol göstermek için üzerinde meşale yakıldı. 1719’da bu kule yanınca Nevşehirli Damat ibrahim Paşa, yeniden, taştan yaptırdı. Yarım kubbe de o sırada konuldu. I. Mahmut zamanında Kızlarağası Beşir Ağa, daha sonra 1755’te sadrazamlıktan azledilen Hekîmoğlu Ali Paşa buraya hapsedildi. 1839′ da da bir ara karantina yeri olarak kullanıldı.

Kızkulesi hakkındaki rivayetlerden biri de Bizans İmparatoru Konstantin’in kızı hakkındadır. Bir kâhin imparatora, kızının yılan sokması ile öleceğini söylemişti. İmparator bunun üzerine, kızını denizin ortasında yaptırdığı bu kuleye kapatır. Buna rağmen, kehanet doğru çıkar: Kuleye gönderilen üzüm sepetlerine gizlenmiş bir yılan kızı sokar, öldürür.

Advertisement


Leave A Reply