İstanbul Konferansı ve 1. Meşrutiyet

0

İstanbul Konferansı ne zaman gerçekleşti, önemi ve özeti. 1. Meşrutiyet’in ilanı hakkında bilgi.

istanbul-konferansiİstanbul Konferansı ve 1. Meşrutiyet

Advertisement

Balkanlar’daki olaylar sırasında Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğinin artması, İngiltere’nin çıkarlarına ters düştü. İngiltere’nin araya girmesi sonucunda Balkanlar’daki sorunun çözümü için 1876’da İstanbul’da uluslararası bir konferans toplandı. Bu konferansa Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya ve İtalya katıldılar.

Bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti’nin yönetim kademelerinde de önemli sorunlar ortaya çıkmıştı. Aralarında Mithat Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal ve Şinasi’nin de bulunduğu devlet adamlarından oluşan Jön Türkler, Sultan Abdülaziz’i tahttan indirerek V. Murat’ı tahta çıkardılar. Ancak V. Murat’ın psikolojik sorunlar yaşamaya başlaması üzerine II. Abdülhamid’i padişah yaptılar.

II. Abdülhamid 1876’da I. Meşrutiyeti ilan etti. Böylece ilk Osmanlı Anayasası olan Kanun-ı Esasi yürürlüğe girdi. Bu anayasaya göre, meclisi açma-kapama, savaş ve barışa karar verme yetkisi padişaha bırakılmıştı. İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün ilan edilen meşrutiyet ile Avrupa devletlerinin konferansta Osmanlı aleyhine karar alması engellenmek istendi.

Ancak istanbul Konferansı’ndan;

Advertisement

✓ Sırbistan ve Karadağ’ın topraklarının genişletilmesi,

✓ Bosna Hersek ve Bulgaristan’da özerk yönetimler kurulması

kararları çıktı.

Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyince bu kez yine Balkan Bunalımına çözüm bulmak amacıyla Avrupalı devletlerin katılımıyla Londra Konferansı düzenlendi. İstanbul Konferansı kararları biraz hafifletilerek Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilmek istendi. Osmanlı Devleti, katılmadığı bu konferansın kararlarını da kabul etmeyeceğini bildirdi.


Leave A Reply