İstanbul’daki Kuleler ve Dikilitaşlar

0
Advertisement

İstanbul’da önemli kuleler ve dikilitaşlar nelerdir? İstanbul’un kuleleri, dikilitaşları özellikleri, hakkında bilgi.

İstanbul’daki Kuleler ve Dikilitaşlar;

İstanbul Galata Kulesiİstanbul’un en tanınmış kuleleri Galata, Beyazıt kuleleriyle Kızkulesi’dir. Halen sağlam ve bakımlı durumda bulunan bu kulelerden başka Bizans zamanından kalma kule harabeleri vardır. Bunlar kara sûrlarında, Martnara yakınlarındaki Mermer Kule ile gene aynı sûrların Ayvânsaray kesiminde, Haliç yakınlarındaki iki kuleden ibarettir. Ayr vansaray’daki kuleler ivazefendi Camisi’ne yakındır. Bunlardan başka Marmara sahili sûrlarında da bir kule olduğu bilinmektedir. Şile’de de bir kule harabesi vardır.

İstanbul’daki dikilitaşların en önemlisi Sultanahmet meydanındaki Firavun III. Tutmozis’in zaferlerini anlatandır. Bu taş, üzerinde kabartmalar bulunan bir kaidenin dört köşesine konmuş dört tane tunç küb üzerinde durur. Taşın yüksekliği 19 m. 59 cm, kaideyle birlikte alınırsa 25 m. 60 sm. dir. Eskiden bu dikilitaşın üstünde bulunan tunç bir küre sonradan düşmüştür.

dikilitasSultanahmet meydanında bir de örme dikilitaş vardır. Buna VII. Konstantin sütunu da denir. Yüksekliği 32 metredir. İmparator Konstantin bu sütunu tamir ettirmiş ve üzerine tunç levhalar kaplanmıştı. Bu levhaların üstündeki kabartmalar imparatorun dedesinin zaferlerini anlatıyordu. Levhaların Dördüncü Haçlılar sırasında yok edildiği sanılmaktadır.

Advertisement

Burma Sütun bu iki dikilitaşın arasındadır. İstanbul’daki en eski anıtlardan biri olan bu sütun Yılanlı Sütun diye de anılır. M. Ö. 497 yılında dökülmüş olan bu tunç sütun Delphi’deki Apollon tapınağına hediye edilmişti. İmparator Büyük Konstantin tarafından Hipodrom’a dikilmiştir. Burma sütunu bütün olarak görenler yüksekliği 8 m. kadar olan bu tunç sütunun 29 burmadan meydana geldiğini ve tepede üç yılan başına ayrıldığını söylerler. Bir üçgenin üç köşesini meydana getiren bu yılan başlarının üstünde altın bir sacayağı üstünde, gene altından 3 m. çapında bir vazo vardı. Sütunun bitiş yerinde meydana çıkan üç yılan kuyruğunun üstüne oturuyordu.

Kıztaşı: Fatih’tedir. Eskiden bir evin bahçesinde bulunan sütun 1908’deki bir yangından sonra ortaya çıkmış, bir meydanlıkta bırakılmıştır. 10 metre yüksekliğin-dedir. Eskiden üstüne İmparator Martianus’un (450-457) heykeli bulunmaktaydı. sütun, Bizanslıların asıl Kıztaşı olarak tanıdıkları sütun değildir. O sütun Süleymaniye Camisi‘nin inşası sırasında, yerinden alınmış ve caminin yapısında kullanılmıştır.

Arkadyus Sütunu (Avrattaşı): Cerrahpaşa’ da Avratpazarı’ndaki evler arasında kalmış bulunan sütun 402’de İmparator Arcadaius tarafından dikilmişti. 4 metre çapında olan bu sütunun içinde helezoni bir merdiven vardı. Bu sayede tepeye kadar çıkmak mümkün oluyordu. 1715.’te tehlikeli görüldüğü için yıktırılmıştır. Şimdi sadece kaidesi vardır.

Konstantin Sütunu: Çemberlitaş.

Advertisement

Gotların Sütunu: Sarayburnu’ndadır. 15 m. yüksekliğindeki taşın üstünde Megaralı Byzas’ın heykeli bulunuyordu.


Leave A Reply