İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

25
Advertisement

İstanbul’un Fethi için Osmanlı Devleti’nin ve Bizans’ın yaptığı hazırlıklar, İstanbul’un fethi öncesi son durum yapılan hazırlıklar.

İstanbul'un Fethi Harita

İstanbul’un Fethi’nin Haritası

İstanbul’un Fethi için Yapılan Hazırlıklar

Fatih Sultan Mehmet tahta geçip de padişah olduktan sonra ki ilk işi İstanbul’u fethetmek için hazırlıklara başlamak oldu. Tarihte önceleri Araplar, Avarlar ve Bulgarlar tarafından defalarca kuşatılan İstanbul’u kimse almaya muvaffak olamamıştı. Osmanlılarda o döneme değin tam 3 kere İstanbul’u kuşatmalarına rağmen başarılı olamamış ve kuşatmalar kalkmıştı. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet hazırlıklarını çok daha sıkı ve sağlam tutmak zorunda olduğunu biliyordu.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklar

 • İstanbul’a Karadeniz tarafından herhangi bir yardımın gelmesini engellemek amacı ile Yıldırım Bayezid‘ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarının karşı tarafında Rumeli Hisarını yaptırdı.
 • Deniz gücünün sağlam olması ve gelebilecek yardımları durdurabilmesi adına tam 400 parçalık bir donanma inşaa ettirdi.
 • İstanbul çevresinde bulunan Bizans kaleleri fethedildi.
 • İstanbul’un surlarını aşabilecek büyük toplar döktürdü. Bu topların planlarını bizzat Fatih Sultan Mehmet çizdirmiştir.
 • Surlara hücumu kolaylaştırmak adına tekerlekli byük merdivenler inşaa ettirdi.
 • Fatih Sultan Mehmet siyasi önlemlerde almıştır. Sırplar, Macarlar, Karmanaoğulları, Eflak ve venedik ile sulh yapıldı.
 • Balkanlar üzerine ordu gönderilerek Avrupa tarafından gelebilecek yardımların önü kesildi.

Bizans tarafının İstanbul’u savunmak amacı ile aldığı önlemler

Advertisement
 • Haliç’e girebilecek Türk gemilerinden korunmak için Haliç büyük bir zincir ile kapatıldı.
 • Surların kalelerin tamiri yapıldı ve halktan askere alınabilecekler alındı.
 • Hemen hemen tüm İstanbul halkı silahlandırıldı.
 • Avrupa devletleri tehlike karşısında uyarıldı ve yardım talebinde bulunuldu.

Açıkçası Fatih Sultan Mehmet‘in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklara o dönemde ne Bizans’ın ne de Avrupa’da ki herhangi bir gücün karşı koyma şansı yoktu. Tüm planlar ve hazırlıklar kusursuz bir şekilde yapılmıştı.


25 yorum

Leave A Reply