İstemi Kağan Kimdir

0
Advertisement

İstemi Kağan kimdir. İstemi Kağan hakkında bilgi

İstemi KağanGöktürk devletinin kurucusu Bumin Kağan’ın küçük kardeşidir. İstemi Yabgu olarak da bilinir. Doğum tarihi belli değildir. 576 yılında öldüğü bilinmektedir.Bumin Kağan’la birlikte çalışarak Göktürk Devleti’nin kurulmasında önemli rol oynadı. Avarlara karşı girişilen seferde on boyun başbuğluğunu yaptı. 552’de yabgu unvanını aldı. Göktürk İmparatorluğu’nun batısını yönetmekle görevlendirildi.

Kaşgar, Kulca ve Çu havzası, Işıkgöl bölgesi ve Aral Gölü çevresi yönetimi altına girdi. Başında bulunduğu on boydan başka, Karluk ve Çümük boyları da kendisine bağlandı. 552’de Bumin Kağan ölünce, yerine üç oğlu arka arkaya geçtiler. İstemi Kağan, batı sınırında bulunan Avarları yendikten sonra Akhunlarla karşı karşıya geldi. Daha batıda yer alan Sasaniler ise, Göktürkleri kendilerine bağlı tanıdılar. İstemi Kağan 563-567 arasında Avarlarla savaştı, bu savaşlarda Doğu Göktürklerin de desteğini sağlayarak Nahşep yakınlarındaki savaşı kazandı. Akhun hükümdarının öldüğü bu savaştan sonra Maveraünnehir, Aral Gölü ve Hazar Denizi’nin kuzeyi Göktürklerin eline geçti. Bizans ile ticaret ilişkileri kuruldu. Çin ipeği Göktürkler aracılığıyla Bizans’a girdi. İstemi Kağan batıya bir sefer hazırlığı içindeyken 576 yılında vefat etmiştir.


Leave A Reply