İstiare Sanatı Özellikleri ve Örnekleri

0

Edebi sanatlardan İstiare sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? İstiare sanatı örnekleri.

İSTİARE

Benzetmenin iki temel öğesinden yalnızca birisinin kullanılmasıyla yapılan bir tür edebi sanattır. İstiare sanatı üç bölümde incelenmektedir.

a) Açık istiare: Benzetmenin iki temel öğesinden sadece kendisine benzetilenle yapılan sanata açık istiare denilir.

b) Kapalı istiare: Benzetmenin iki temel öğesinden yalnızca benzeyen öğesiyle yapılan sanata kapalı istiare denir.

c) Temsili istiare: Bir varlığın kendisiyle benzetme ilgisi bulunan başka varlıklara ben-zetilirken benzetme araçlarının bir takım sembollerle anlatılmasına denir.

Bir söz ya da bir cümlede istiare sanatının olabilmesi için şu iki şartın olması gerekmektedir.

a) Kelime, benzetme amacıyla kullanılması gerekir.

b) İstiare sanatında kullanılacak olan kelime, yan anlam değil mecaz anlamda kullanılmalıdır.

İstiare sanatı ile benzetme sanatı birbirine çok benzediği için karıştırılmaktadır.

Benzetme öğelerinin her ikisi de bulunduğunda benzetme; sadece biri bulunduğunda istiare sanatı olarak değerlendiririz.

A- AÇIK İSTİARE

ÖRNEKLER:

a. Bir macera başlamadan söndü Bu ateş ise, beni yıllarca yaktı.

Yukarıdaki beyitte aşk “ateşe” benzetilmektedir.

b. Arslanlarımız Balkanlardan döndü. Askerler, arslana benzetilmektedir.

c. Bir mum gibi etrafına ışık saçıyordu. Öğretmen, muma benzetilmektedir.

B- KAPALI İSTİARE

ÖRNEKLER:

a. İzzet kükreyerek düşmanın üzerine saldırdı.

İzzet, arslana benzetilmekte ama arslan cümlede yoktur.

b. Başaklar, boynunu büküp ağlıyordu.

Başaklar insana benzetilmektedir.

UYARI: Teşhis ile Kapalı istiare arasındaki farka dikkat edin. Birinde konuşturma kişilik yerine geçerken, diğerinde benzetme yerine geçer.

C- TEMSİLİ İSTİARE

ÖRNEK:

a. Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor. Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor.

Yukarıdaki beyitte “at” sembolü “Türk milleti” yerine kullanılmıştır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply