İstiklal Marşı Ne Zaman ve Nasıl Kabul Edilmiştir? Kabul Süreci Hakkında

0
Advertisement

İstiklal Marşı ne zaman ve nasıl kabul edilmiştir, hikayesi nedir? İstiklal Marşı’nın kabul süreci, önemi, bestelenmesi, yaşananlar hakkında bilgi.

İstiklal Marşı Kabulü

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ (12 MART)

Bizim ulusal marşımız, İstiklâl Marşı’dır. İstiklâl Marşı; Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmıştır.

Bağımsızlığımızın sembolleri Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı’dır. Ulusumuzun bağımsız ve özgür yaşama ülküsünü dile getiren istiklâl Marşı’mız, bestelenmiş, 10 kıta, 41 dizeden oluşan ölçülü, uyaklı bir şiirdir.

Kurtuluş Savaşı’mıza dek bir Türk İstiklâl Marşı yoktur. Oysa Avrupalıların birer marşı vardı. Uluslararası törenlerde Osmanlı Devleti söz konusu olunca padişahın kendisi için bestelettiği bir marş ya da bir türkü çalınırdı. Bu, gülüşmelere yol açardı. Savaşta askerlerin morallerini güçlendirmek için, yürüyüş ritmine uygun marşlar söyletilirdi.

Kurtuluş Savaşı’nın en kritik döneminde TBMM Hükümeti ödüllü bir Milli Marş yazma yarışması açtı.

Yarışmaya 724 şiir gönderildi. Seçici kurul gönderilen şiirlerden hiçbirini görmedi. Şair Mehmet Âkif Ersoy para ödülü var diye bu yarışmaya katılmadı. Sonunda onun İstiklâl Marşı yazma yarışmasına katılması sağlandı. Kırk sekiz saat gibi kısa bir sürede yazdığı şiir, elemede seçilen altı şiirle birlikte ordu komutanlarına, ilgililere gönderildi. Gönderilen yedi şiir içerisinden Mehmet Âkif Ersoy‘unki oybirliği ile birinci seçildi. 1 Mart 1921’de o zamanki Milli Eğitim Bakanı, yazar, söylevci Hamdullah Suphi Tanrıöver, bu şiiri TBMM’nde okudu. Milletvekilleri coşkulu bir biçimde şiiri alkışlayıp tekrar tekrar okuttular. Mehmet Âkif Ersoy, o zaman önemli bir ödül alan 500 lirayı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldı, ken dişinin çok ihtiyacı olduğu halde onu kahraman Türk ordusuna armağan etti.

Advertisement

12 Mart 1921’de TBMM tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilen Mehmet Âkif Ersoy‘un şiirinin bestelenmesi için çalışmalar yapıldı. Ancak ayrı bölgelerde farklı bestelerle çalınıyordu. Bu karışıklığa son verildi. 1930’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör: “İstiklâl Marşı’nı bestelerken, Kocatepe’den İzmir’e koşan; kaçan düşmanı kovalayan Türk süvarilerinin coşkusunu ve atlarının nal seslerini ruhumda duydum,” diyor.

12 Mart 1921’deki Büyük Millet Meclisi toplantısında Mehmet Akif Ersoy‘un yazmış olduğu İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de kabul edilerek yasalaştı. İstiklal Savaşı’nın en bunalımlı günlerinde “Kahraman Ordumuza” sunulmuş olan eser bu yüzden “Korkma!” diye başlar. Şiir TBMM’nin ödüllü yarışmasına katılan 724 ürün içinde gereğince uygun eser bulunamadığı için para verilmeyeceği güvencesiyle özel olarak Mehmet Akif Ersoy’dan istendi (5 Şubat 1921).

Bestelenmesi

İstiklal Marşının kabulünden sonra 1924’te Ali Rıfat Çağatay‘a ait olan beste kabul edilmiştir. Bu beste 1930 tarihine kadar kullanıldıysa da değiştirilmiş ve o dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün bestesi yürürlüğe konmuştur. Armonilemesini Edgar manas bando düzenlemesini ise İhsan Servet Künçer gerçekleştirmiştir. Söz ve melodilerde yer yer uyumsuzluk bulunmaktadır. Bunun sebebi de bestenin başka bir güfte üzerine yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

İstiklal Marşı

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

İstiklal Marşının Hikayesi (Kısaca)

Yıllardan 1921’dir. Şanlı yurdumuzun, kahraman ordumuzun, şanlı bayrağımız için bir milli marş yazılması zorunluluk haline gelmişti ve bu sebeple de Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde Milli Marş için bir yarışma düzenlenmesine karar verilmişti. Bu yarışma sonucunda da bir para ödülü verileceği her tarafta duyurulmuştu.

Advertisement

Yarışmaya yurdumuzun pek çok yerinden duygu yüklü mısraların olduğu şiirler gelmeye başlamıştı ancak Mehmet Akif bu yarışmaya katılmamıştı. Bu durum Mehmet Akif’e sorulduğunda “Milli Marş kesinlikle para ile yazılmaz” cevabı alınmıştı. Bunun üzerine dostları arkadaşları bu yarışmaya katılmasını eğer kazanırsa bu yarışmadan kazanacağı parayı bir yerlere bağışlamasını salık verdiler. Bu şekilde Mehmet Akif yarışmaya katılmayı kabul etti.

Mehmet Akif İstiklal Marşını yazmaya başladığında öylesine manevi duygular içerisine girmişti ki bazı geceler dizler aniden yatakta yatarken ortaya çıkar ve Mehmet Akif’te bunları kalem ile yerlere yazardı.


Leave A Reply