İsviçre Yüzey Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Bir Orta Avrupa ülkesi olan İsviçre’nin yüzey şekilleri ile ilgili bilgi. İsviçre’de yer alan Alp Dağları ve İsviçre’nin en yüksek noktası hakkında bilgi.

Alp Dağları Bir GörüntüOrta Avrupa’da kara ülkesi olan İsviçre engebeli bir yapı gösterir. Güneyde büyük bölümü Alp Dağları ile kaplı, yalnız kuzey kesimde küçük sayılabilecek bir bölüm düz yaylalardan oluşur. Fiziksel olarak Jura, İsviçre Yaylası ya da Mittelland, Alpler olmak üzere üç bölge ayırt edilebilir. Kuzeybatıda, Fransa sınırında ülkenin yaklaşık % 10’unu kaplayan Jura Bölgesi jeolojik olarak kireçtaşı kayalardan oluşmuştur. Yükseklik 900-1200 m arasında değişir, ülkenin güneyine oranla oldukça alçak kalır. Yaylalarında tarımla uğraşılan, kaynaklarının sınırlılığı nedeniyle nüfusu görece seyrek olan bölgenin en önemli yerleşim merkezi Basel’dir.

Advertisement

Irmak ve göller açısından zengin olan ülkenin Jura Bölgesi’ndeki başlıca ırmakları Rhine ve Boubs’dur. Jura ile Alpler arasında bir geçiş bölgesi oluşturan İsviçre yaylası da adına karşılık oldukça engebelidir. Burada bulunan göllerin çoğu buzul hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan set gölleridir. Yaylada bulunan en büyük göller doğuda Konstanz, batıda Cenevre (Leman), ve Jura sınırında Neuchatel’dir. Aynca, bölgesel olarak Alpler’in sınırları içinde kalan pek çok göl de yayla içlerine uzanır. Rhine ile kolları, Aare ve Reuss başlıca ırmaklardır. Nüfusun en yoğun olarak toplandığı bu bölge ülkenin ekonomik merkezidir.

Lozan, başkent Bern, Cenevre, Zürich gibi belli başlı kentler de İsviçre Yaylası’ndadır. Yüzölçümün yaklaşık % 60’ını kaplayan İsviçre Alpleri; Bern Alpleri ve Peninne Alpleri olmak üzere iki koşut sıra biçiminde uzanır. Kuzeyde kalan Bern Alpleri, kuzeybatıya doğru Uri ve Glarus adlarıyla sürer. Rhine ve Rhone ırmaklarının vadisiyle Bern Alpleri’nden ayrılan güneydeki Peninne Alpleri, doğuda İtalya ve Avusturya içlerine girer. İsviçre’nin en yüksek noktası olan Monte Rosa (4.633 m) İtalya sınırında yer alır. Peninne Alpleri üzerinde ulaşımı sağlayan birkaç önemli geçit vardır. St Bernard, Simplon, St Gotthard. İsviçre Alpleri’nde ırmaklar yoğun bir su yolu ağı oluşturur. Rhine ve Rhone dışında güneye akan Ticino ile kuzeye yönelen Reuss bu ırmakların en büyükleridir. Tarıma elverişli düzlüklerin azlığı nedeniyle en önemli eknonomik etkinlik hayvancılık ve hayvansal ürün eldesidir. Nüfus da yine coğrafya yapısına bağlı olarak oldukça seyrektir. Dağlık arazide kayak sporuna uygun bölümler, turizm yönünden çok gelişmiştir. Önemli kentler Martigny, Sion ve Chur’dur.


Leave A Reply