İsyan Nedir? – Sözlük Anlamı

0

İsyan ne anlama gelir? İsyan kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Başkaldırı
“Dâhilî isyanlara mukabele ve mukavemet ettik.” – Atatürk
1. karşı gelmek, başkaldırmak
“Demek ki bunca senelik kuzu gibi yumuşak başlı karısı da nihayet isyan bayrağını açmıştı.” – M. Ş. Esendal
“Yeniçeriler bunu uğursuzluk telakki edip paşaya isyan bayrağı çektiler.” – İ. O. Anar
1. ayaklanmak
“Azabın, biliyorum, ölümden daha derin / Baba, isyan etmesin gökyüzüne kederin” – F. N. Çamlıbel
2. kabullenmemek, razı olmamak
“Bu Müslüman adam, kadere yalnız İstanbul’dan uzakta ölmek endişesiyle isyan ederdi.” – A. H. Tanpınar

Advertisement

Leave A Reply