İtalya’da Rönesans Sanatı

0

İtalya’da rönesans nasıl başlamıştır? İtalya’da rönesansın doğuşu, önemli eserleri ve sanatçıları, İtalyan rönesans sanatı hakkında kısa bilgi.

İtalya’da Rönesans XIV. yüzyıldan beri Dante, Boccaccio, Petrarca gibi yazarların, Donatello, Anqelico, Ghiberti gibi ressam ve heykeltıraşların etkisiyle, edebiyat ve güzel sanatlarda bir yenileşme başlamıştı. Öte yandan, fikir adamlarının Eskiçağ’a karşı gösterdiği ilgi, Latince ile Eski Yunanca’yı moda haline getirdi. Böylece, Eskiçağ’ın insanı esas alan sanat görüşü yeniden canlanmıştı. “Hümanizm” başlamış oluyordu.

Advertisement
Michelangelo'nun meşhur eseri "Adem'in Yaratılışı" İtalyan rönesansının en büyük eserlerinden biridir.

Michelangelo’nun meşhur eseri “Adem’in Yaratılışı” İtalyan rönesansının en büyük eserlerinden biridir.

Bu etki İtalya’da bütün sanat kollarında kendini gösterdi. Mimar Brunelleschi, ilhamını puta tapan Roma’nın Panteonu’ndan alarak, Floransa Katedrali’nin koro kubbesini yaptı. Ghiberti’nin ince işlemeleri, Donatello’nun ıstırap içindeki tabiatı, neşeli hayatı taş üzerinde canlandırması da, rönesansın ilk işaretleri sayılır. XV.-XVI. yüzyılda, Giotto, Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Fra Angelico, Masaccio gibi ressam ve heykelciler yetiştiren İtalya, aynı çağlarda yetiştirdiği büyük “hümanistler” ile çağdaş düşüncede devrim yaptı. Bu büyük yazarlar arasında Machiavelli, Tasso, Ariosto, Guichardino gibi çağın fikir öncüleri vardı. Daha sonra Leonardo da Vinci, Michelangelo, sanat ve bilim kollarında, Yeniçağ’a daha parlak ışık verdiler. Mimar Bramante, Raffaello, Veronese, Giorgione, Tintoretto, Tiziano gibi sanatçılar, Cellini gibi ünlü oymacılar, yeni görüş, duyuşun temsilcileri oldular.

Bu «yeni duygular», İtalya’da ahlak ve düşüncede temelden sarsıntılar yaptı. Yalnız güzel sanatlarda değil, yaşayış ve düşünüşte de «aydınlık» başladı. Rönesans, böylece geriye dönülerek, son hızla ileriye atılan beşeri bir adım olarak bütün Avrupa’ya sıçradı.


Leave A Reply