İtalyan Resim Sanatı Hakkında Dönemlerine Göre Bilgiler ve Sanatçıları, Eserleri

0

İtalyan resim sanatı hakkında bilgi. 15. yüzyıldan günümüze değin İtalyan Resim Sanatı ile ilgili bilgiler, sanatçılar ve en ünlü eserleri.

Gotik Resim: Modern sanatın öncüsü sayılan Giotto‘nun ünlü Padua Arena Kilisesi’ne yaptığı freskolarla ünü ülke sınırını aştı. Rönesans sanatçılarınca öncü sayıldı. Roma Lateran Bazilikası, Siena ve Orvieto‘da çeşitli eserler üreten Gentile da Fabriano uluslararası gotiğin öncüsü oldu.

Mona Lisa

Dünyanın en ünlü portre çalışması – Mona Lisa

Rönesans Resmi:

Sanatçılar eskiçağdan aldıkları esinleri geleneksel Hıristiyan sanatıyla birleştirdiler. Yeni figürler, yeni kompozisyonlar, yeni teknikler ortaya attılar. 15. yüzyıla tarihlenen Erken Rönesans’ın önde gelen sanatçılarından Masaccio (1401-1428), oylumu, alanı ve ışığı vurguladı. 15. yüzyıl sonunda iki değişik akım ortaya çıktı. Sandro Botticelli, Giocanni di Paolo, Benedetto da Maiano kendi düşünce ve duygularına yönelik çalışırlarken Andrea Mantegna, Andrea del Verrocchio ve Antonio Pollaiuolo hareketin ağır bastığı eserler ürettiler. Yüksek Rönesans resminde Leonardo da Vinci Mona Lisa, Kralların Tapınımı, Kürklü Kadın, Son Yemek gibi resimleriyle döneminin en ünlü ustası oldu. Pietro della Fraricesca’nın öğrencisi Bramante de mimarlığının yanı sıra resimleriyle ün kazandı. Michelangelo ve Raphaello ile yarıştı. Leonardo da Vinci gibi ressam, mimar ve heykelci olan Michelangelo Buonarroti, Madonna ve 12 Havari resimlerinin yanı sıra Sistine Kilisesinin tavanına değişik freskolar yaptı. Raphaello, Rönesans dönemi İtalya’sının kültür ve felsefesini yansıtan bol ışıklı resimleriyle tanındı. Venedikli Giogione, renk ve ışık etkisini vurguladı. Tiziano da Roma Okulu’nun yapısalcılığıyla Venedeki Okulu geleneğini birleştirdi. Geç Rönesans döneminin en ünlü eserlerinden biri Michelangelo’nun Sistine Kilisesi‘nde yaptığı Son Hüküm‘dür. Bu dönemde İtalya’da gelişen başlıca sanatçılar: Giulio Romano, Jacopo Ponormo, Francesso Parmigianino ve Agnolo Bronzino’dur.

Barok Resim:

Karşı Reformasyon ile doğrudan bağlı olan Barok sanatın merkezi Roma oldu. Ancak 16. yüzyılda Caravaggio izleyici üzerinde birdenbire etki uyandırma çabası güttü. Yüksek Barok’un önde gelen Venedikli ressamları ise Giambattista Piazzetta, Pietro Longh, Francesco Guardi ve Giovanni Battista Tiepolo’dur.

18. yüzyıldan Günümüze Resim:

18. yüzyıl sonunda Roma sanat merkezi olmayı sürdürürken sanata yabancı kökenli sanatçılar egemen oldular. Johann Winckelmann, Anton Mengs, Jacques Louis David, heykelci Bertel Thorvaldsen, Yeni Klasikçilik akımının savunucusu olan bu sanatçılar eski Yunan ve Roma sanatını canlandırmaya çalıştılar. 19. yüzyılda İtalyan sanatına yerel eğilimler egemen oldu. Dönemin romantizm ve gerçekçilik gibi akımları oldukça geriden izlendi. Floransa resim okulu Fransız izlenimcilerinden etkilendi. Geçmiş sanatı canlandırmaya özenen Yeni Klasikçiliğe karşı çıktı. Bu akımın önde gelen sanatçıları Giocanni Fattori, Silvestro Lega ve Telemaco Signorini oldu.

20. yüzyıl başında iki resim akımı ortaya çıktı:

Gelecekçilik ve Fizikötesi. Gelecekçi üslupta çalışan Umberto Boccioni oldu. Fizikötesi resmin kurucusu Giorgio de Chirico idi. Eserleri Fransız gerçeküstücü sanatçıları ve İtalyan sanatçı Carlo Carra’yı etkiledi. 1922’de yönetime gelen Benito Mussolini, İtalya’nın dış dünyayla ilgisini kesmeyi amaçladı. Sanatta akademik klasikçiliği benimsedi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra soyut sanat, pop art ve minimalizmi benimseyen sanatçılar arasında fizikötesi üslubu yeğleyen Giorgio Morandi uluslararası üne kavuştu. Alberti Burri soyut çalıştı.


Leave A Reply