Itk Nedir?

0

Itk nedir, ne anlama gelir? İslamda ıtk, tarihçesi, nasıl yapılırdı? Itk hakkında bilgi.

Itk

Itk, İslamda köle azadıdır. Azat edilen kölelere bu durumu gösteren ve ıtkname denen bir belge verilirdi.

Advertisement

Sahibin, kölesi ya da cariyesi üzerindeki mülkiyet hakkına son vererek onu özgür bırakmasının çeşitli yol ve biçimleri vardı. Köle, belli bir mal ya da hizmet karşılığında (ıtk alâ cu’l ya da ıtk alâ mal), kısmen (ıtk-ı baz) ya da tamamen (ıtk-ı kül), şarta bağlı olarak (ıtk-ı muallak) ya da kayıtsız şartsız (ıtk-ı müneccez) azat edilebilirdi. Özgür bırakma bildirimi belli bir süre sonra sonuç doğuracaksa, buna ıtk-ı muzaf denirdi. Bir kölenin birden çok sahibi varsa, bunların kölelerini azad etmesi ıtk-ı müşterek olarak adlandırılırdı.


Leave A Reply