İvan Paskeviç Kimdir?

0

İvan Paskeviç kimdir ve ne yapmıştır? İvan Paskeviç hayatı, biyografisi, siyasi ve askeri kariyeri hakkında bilgi.

İvan Paskeviç

İvan Paskeviç; (d. 19 Mayıs 1782, Poltava, Rusya – ö. 1 Şubat 1856, Varşova), 1830-31 Polonya Ayaklaması’nı bastıran Rus subaydır. 1832-56 arasında Polonya valiliği yapmıştır.

1800’de Rus ordusuna katıldı. Önce Osmanlılara (1806-12), Napoléon Savaşları sırasında da Fransızlara karşı (1812-14) çarpışarak savaş deneyimi kazandı. Zamanla Çar I. Nikolay’ın yakın çevresine girdi.

Devrimci Dekabristlerin Nikolay’ın tahta çıkışı sırasında Rusya’da anayasal rejime geçmek için başlattıkları ayaklanmanın başarısızlığa uğramasından sonra, Dekabrist-leri yargılayan mahkemede görev aldı. 1826’da başlayan Rus-İran Savaşı’nda İranlılar karşısında üstünlüğü ele geçirirek Erivan Kalesi’ni zaptetti (Ekim 1827). Başarısı nedeniyle Erivan kontu unvanıyla ödüllendirildi. Art arda kazandığı zaferlerle, İranlıların 1828’de imzalanan Türkmençay Antlaşmasıyla Nahçıvan ve Erivan eyaletlerini Rusya’ya bırakmalarını sağladı. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı başlayınca Osmanlılara ait stratejik mevzileri ele geçirdi. 1829’da imzalanan Edirne Antlaşması‘yla Tuna Irmağının ağzındaki ve Anadolu’nun doğusundaki bazı topraklar Rusya’ya bırakıldı. 1829’da mareşalliğe yükseltildikten sonra, Polonya’daki ayaklanmayı bastırmakla görevli Rus birliklerinin başına getirildi (Haziran 1831). Ayaklanmacıları bozguna uğratarak Varşova prensi unvanıyla ödüllendirildi. Daha sonra Polonya valiliğine atandı ve 1832-56 arasındaki baskıcı yönetimi sırasında Polonya’yı hem kültürel hem de yönetsel olarak Ruslaştırmaya çalıştı.

Mart 1848’de Macaristan’da devrimin başlaması üzerine Avusturya hükümeti Rusya’ dan askeri yardım istedi. Haziran 1849’da Macaristan’ı istila eden Rus birliklerine komuta eden Paskeviç ayaklanmanın bastırılmasında önemli rol oynadı. Kırım Savaşı sırasında, Nisan-Haziran 1854’te kısa süreyle batı cephesindeki Rus ordularına komuta etti. Silistre’de Osmanlılar tarafından bozguna uğratılınca (8 Haziran 1854) görevden alındı.


Leave A Reply