İvme Nedir? Nasıl Bulunur? İvmenin Hesaplanması, Formülü, Örnekler

0

İvme nedir, neyi temsil eder, nasıl hesaplanır? İvme neye bağlıdır, formülü nasıldır? Örnek ivme hesaplama, hakkında bilgi.

İvme Nasıl Bulunur? Formülü

İvme, bir nesnenin hızının zaman içinde nasıl değiştiğinin bir ölçüsüdür. Böylece ivme, hızın değişiminin zamana bölünmesidir. İvmenin büyüklüğü (değeri) ve bir yönü vardır. İvmenin yönü hızın yönü ile aynı olmak zorunda değildir. İvme birimi metre / saniye kare (m / s²) ‘dir.

\displaystyle ivme=\frac{\left( \left( son\_hiz \right)-\left( ilk\_hiz \right) \right)}{zaman}=\frac{\left( hizin\_\deg isimi \right)}{zaman}
\displaystyle a=\frac{{{v}_{f}}-{{v}_{i}}}{t}=\frac{\Delta v}{t}
a = ivme (m / s²)
vf = son hız (m / s)
vi = başlangıç hızı (m / s)
t = değişimin meydana geldiği süre (s)
Δv = “değişim hızı” için kısa gösterim, hızın farkı (m / s)

Örnek Sorular ve Çözümleri:

1) Bir spor otomobil, v = 5,00 m / s sabit hızda hareket ediyor. Sürücü gaza basar ve araba ileriye doğru hızlanır. 10.0 saniye sonra, sürücü hızlanmayı durdurur ve sabit hız v = 25.0 m / s tutar. Arabanın ivmesi nedir?

Cevap:

İleri yönde, başlangıç hızı vi = 5.00 m / s’dir. Nihai hız ilerleme yönünde vf = 25.0 m / s’dir. Bu değişikliğin meydana geldiği süre 10.0 s’dir. İvme bu durumda ileri yönde:
\displaystyle a=\frac{{{v}_{f}}-{{v}_{i}}}{t}=\frac{25m/s-5m/s}{10s}=\frac{20m/s}{10s}=2m/{{s}^{2}}

2) Bir çocuk bir kayalıktan bir taş atar. Taş yere 15 saniye sonra çarpar. Yer çekimi ivmesi g = 9.80 m / s²’dir. Taşın yere düşmeden önceki son hızı nedir?

Cevap:

Taşın başlangıçta hızı yoktur. Bu durumda başlangıç hızı vi = 0.00 m / s. Yere düşmeden geçen süre 15.0 s’dir. İvme 9.80 m / s²’dir. Son hızın bulunması için ivme denklemi düzenlenir:
\displaystyle a=\frac{{{v}_{f}}-{{v}_{i}}}{t}\to {{v}_{f}}={{v}_{i}}+a.t
\displaystyle {{v}_{f}}=0.00m/s+\left( 9.8m/{{s}^{2}} \right)\left( 15.0s \right)=147m/s

Kaynak 2 – Kısaca İvme Nedir?

İvme, cisimlerin hareketiyle ilgili vektörel kavram. Doğadaki cisimler genellikle hareket ederler. Hareket bir cismin bir yerden başka bir yere gidişidir. Bu sırada belli bir zaman geçmiştir ve buna bağlı olarak cisim hızından söz edilir. Örneğin bir otomobil, bir yerden başka bir yere belirli bir hızla gider. Ancak, iki nokta arasında yol alırken ya değişmez bir hızla gidilir ya da hızı sürekli değişebilir; zamanla artabilir ya da azalabilir. İşte bu ikinci hareket türüne “ivmeli hareket” denir.

İvme ise “hareketin hızının, zamanla değişme miktarı” olarak tanımlanır. Otomobil, harekete geçtiği andan başlayarak hızını sürekli artan miktarda gaza basar. Yani otomobil ivmeli (hem de artan ivmeli) bir hareket yapar. Aynı durum, hızla giden bir otomobilin durmasında da geçerlidir. Sürücü frene bastığında, otomobilin hızı hemen azalmaya başlar, bu olay belli bir zaman aralığında olur. Bu ise azalan ivmeli hareket olarak nitelenir.


Leave A Reply