İvme Nedir?

0

Fizik konusu olan ivme nedir? İvmenin tanımı ve ivme ile ilgili temel bilgiler

ivmeİvme, cisimlerin hareketiyle ilgili vektörel kavram. Doğadaki cisimler genellikle hareket ederler. Hareket bir cismin bir yerden başka bir yere gidişidir. Bu sırada belli bir zaman geçmiştir ve buna bağlı olarak cisim hızından söz edilir. Örneğin bir otomobil, bir yerden başka bir yere belirli bir hızla gider. Ancak, iki nokta arasında yol alırken ya değişmez bir hızla gidilir ya da hızı sürekli değişebilir; zamanla artabilir ya da azalabilir. İşte bu ikinci hareket türüne “ivmeli hareket” denir.

Advertisement

İvme ise “hareketin hızının, zamanla değişme miktarı” olarak tanımlanır. Otomobil, harekete geçtiği andan başlayarak hızını sürekli artan miktarda gaza basar. Yani otomobil ivmeli (hem de artan ivmeli) bir hareket yapar. Aynı durum, hızla giden bir otomobilin durmasında da geçerlidir. Sürücü frene bastığında, otomobilin hızı hemen azalmaya başlar, bu olay belli bir zaman aralığında olur. Bu ise azalan ivmeli hareket olarak nitelenir.


Leave A Reply