İyilik İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İyilik ile ilgili olan ayetler hangileridir? İyilik hakkındaki ayetler ve anlamları.

3/104,110,114 – Al-i İmran
104- Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir.

Advertisement

110- Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah’a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Eğer Kitab ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde inananlar olmakla beraber, çoğu yoldan çıkmıştır.

114- Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten alıkorlar, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyilerdendir.

5/79 – Maide
79- Onlar, yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü idi!

7/157,199 – A’raf
157- Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o Peygamber’e, o ümmi elçiye uyanlar var ya, işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılar. Ve üzerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri atar. O Peygamber’e inanıp saygı gösteren, yardım eden ve onunla beraber gönderilen nur’a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.

Advertisement

199- Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüzçevir.

9/71 – Tevbe
71- Mü’min erkeklerle mü’mine kadınların da bir kısmı, bir kısmının velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah’a ve Resulü’ne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Çünkü Allah her zaman üstündür, hikmet sahibidir.

22/41 – Hac
41- Onlar ki, kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. İşlerin sonucu Allah’a aittir.

31/17 – Lokman
17- “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.”


Leave A Reply