İyon Nedir?

0
Advertisement

İyon nedir? İyon tanımı nedir? Elektron alan ve ya veren atom parçacıkları hangi ismi alır. İyon neye denir?

İyon
Atom ya da gruplarının elektron almaları ya da vermeleri sonucunda oluşan tanecik ya da farklı bir söylem ile elektron kazanmış ve ya kaybetmiş atomlara verilen isimdir. İyon terimi bir atom, bir atom kümesi, bir molekül ya da bir molekül kümesi için kullanılır. Basit iyonlar yalnızca atomları içerir. Her atom çevresinde negatif yüklü elektronlar bulunan bir çekirdek içerir. Çekirdekte iki çeşit tanecik bulunur. Pozitif yüklü katyon negatif yüklü olanlara ise anyon adı verilir.

Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğundan atom yüksüzdür. Basit iyon bir ya da daha fazla elektron kazanmış ya da yitirmiş atomdan oluşur. İyonların simgeleriyle atomların simgeleri aynıdır. İyonları atomlardan ayırt etmek için element simgelerine kazanılan ya da yitirilen elektron sayısı kadar + ya da – eklenilir.


Leave A Reply