İyonik ve Kovalent Bağ Nedir? Nasıl Oluşurlar? Özellikleri Farkları Nelerdir?

0

İyonik ve kovalent bağ nedir? İyonik ve kovalent bağlar nasıl oluşur? İyonik ve kovalent bağların özellikleri, aralarındaki farklar nelerdir?

İYONİK BAĞ

Elektrovalent bağ olarak da adlandırılan iyonik bağ, kimyasal bir bileşikteki zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekimden oluşan bağlantı türüdür.

Advertisement

Atom numarası 11 olan Na atomu ile atom numarası 17 olan Cl atomları arasında oluşan kimyasal bağı inceleyelim. Önce sodyum ve klor atomlarının elektron dizilimlerini yapalım.

iyonik-bag-1

Sodyum kararlı hâle ulaşmak için bir elektron vermelidir. Klor ise bir elektron aldığında kararlı olur. Sodyum fazlalık elektronunu klora verir. Böylece Na+ ve Cl- iyonları oluşur.

Na+ ve Cl- iyonları arasında elektriksel bir çekim kuvveti oluşur. Bu çekim kuvveti iyonik bağ olarak adlandırılır. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Advertisement

***İyonik bağda, iyonlar zıt yüklü birden çok iyonla sarılır ve bir yığın oluşur. Bu yığınlar kristal olarak adlandırılır.

KOVALENT BAĞ

Moleküler bağ olarak da adlandırılan bir kovalent bağ, atomlar arasında elektron çiftlerinin paylaşılmasını içeren kimyasal bir bağdır.

Aşağıda hidrojen atomları arasında oluşan kovalent bağ verilmiştir. Hidrojen atomu tek başına kararsızdır. Kararlı hâle ulaşmak için başka bir hidrojen atomunun elektronunu almak ister. Fakat diğer hidrojen atomunun da elektrona ihtiyacı vardır. Bu nedenle bu iki hidrojen atomu birer tane olan elektronlarını ortaklaşa kullanarak kendilerini helyum atomuna benzetir. Aşağıda hidrojen molekülünün oluşumu verilmiştir.

kovalent-bag

kovalent-bag-1

Azot molekülünün oluşumu da benzer şekildedir. Azot atomlarının son katmanında 5 elektron bulunur. Son katmanlarında bulunan 3’er elektronu ortaklaşa kullanarak kendilerini neon atomuna benzetirler.

Advertisement

kovalent-bag-2

Su, hidrojen ve oksijen atomlarının elektronlarının ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan kovalent bağlı bir bileşiktir.

Bir oksijen atomu iki hidrojen atomuyla aşağıdaki gibi elektronlarını ortaklaşa kullanarak kararlı hâle ulaşır.

kovalent-bag-3

İyonik Bağ İle Kovalent Bağ Arasındaki Farklar

İyonik Bağlar

  • Elektron alışverişi ile oluşur.
  • Son katmanında 1, 2 veya 3 elektron olan elementler ile son katmanında 5, 6 veya 7 elektron olan elementler arasında oluşur.
  • Zıt yüklü iyonların birbirini çekip birbirlerine yakın durmasıyla oluşur.
  • Molekül oluşmaz.

Kovalent Bağlar

  • Elektron ortaklaşması ile oluşur.
  • Son katmanlarında 5, 6 veya 7 elektron olan elementler arasında oluşur.
  • Son katmanlarının iç içe geçmesi sonucu oluşur.
  • Molekül oluşturur.

İyonik ve Kovalent Bağların Farkları İle İlgili Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.


Leave A Reply