İyot Nedir? İyot Elementinin Özellikleri

0

İyot elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İyot elementi ile ilgili bilgi.

İyotİyot, periyodik cetvelde VII.A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Flüor, klor, brom elementleriyle halojenler ailesini oluşturur. 1811’de Fransız kimyacı Bernard Curtois tarafından bulunmuştur.

İyot, katı oluşuyla diğer halojenlerden ayrılır. Aktif bir element olduğu için doğada serbest olarak bulunmaz. Deniz suyunda çeşitli iyodürler halinde az miktarda, ayrıca çeşitli minerallerin içinde, deniz bitki ve hayvanlarında, bazı kaynak sularında bulunur.

Sembolü: I
Atom Numarası: 53
Atom Ağırlığı: 55,845
Elemet serisi: Halojen

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Koyu gri

PERİYODİK TABLO

İyotun Elde Edilmesi:

İyotun klor ile yükseltgenmesi:

\displaystyle 2{{I}^{-}}+C{{l}_{2}}\to 2C{{l}^{-}}+{{I}_{2}}

Katı sodyum iyodür ile sükfürik asidin reaksiyonundan az miktarda iyot elde edilebilir.

\displaystyle NaI\text{ }\left( k \right)\text{ }+\text{ }{{H}_{2}}S{{O}_{4}}~\left( s \right)\text{ }\to \text{ }HI\text{ }\left( g \right)\text{ }+\text{ }NaHS{{O}_{4}}~\left( k \right)

\displaystyle 2HI\text{ }\left( g \right)\text{ }+\text{ }{{H}_{2}}S{{O}_{4}}~\left( s \right)\text{ }\to \text{ }{{I}_{2}}~\left( g \right)\text{ }+\text{ }S{{O}_{2}}~\left( g \right)\text{ }+\text{ }2{{H}_{2}}O\text{ }\left( s \right)

Öteki halojenlerle tepkimeye girdiğinde iyot açığa çıkar. 23 izotopu bilinmektedir. İnsan vücudu için önemli olan iyot, tiroid bezlerinde üretilen tireoglubulin adlı hormonu etkileyerek guatr hastalığını önler. Öteki bileşikleri organik kimya ve tıpta sıkça kullanılır.

Örneğin iyotlu bir bileşik olan tiroksin hekimlikte ilaç yapımında kullanılır. Tentürdiyot olarak kullanılan potasyum iyodürün iyot ile alkoldeki çözeltisi mikrop öldürücü etki yapar. İyodun buharı gözleri ve mukozayı etkiler.


Leave A Reply