İzcilik Kuralları Nelerdir?

0
Advertisement

İzcilik nedir? İzciliğin kuralları ve kurucusu Baden Powell’ın kuralları yönergeleri hakkında genel bilgiler.

izcilerİzcilik Kuralları

İzcilik yeni yetişen gençlerin yurda ulusa daha yararlı olabilmelerini sağlamak için kurulan bir eğitim düzenidir. Çalışmayla oyunu birleştirme esasını güder, izci olan gençler, her işlerini kendi kendilerine yapmasını öğrenirler; ayrıca, ileride karşılaşacakları güçlüklere de kendilerini hazırlarlar.

İzciliği XX. yüzyılın başında Sir Robert Baden Powell adında bir İngiliz kurdu. Eski bir general olan Baden Powell, 1888 savaşında İngiliz askerinin hiç de iyi savaşmadığını görerek üzülmüş, gençlerin iyi yetiştirilmedikleri kanısına varmıştı. Azim, irade kuvveti dayanıklılık gibi üç önemli özelliğin ingiliz askerinde bulunmayışı bu eski generali çok üzmüştü. Yeni yetişecek delikanlılarda da aynı kusurların bulunmasını önlemek için kendine göre bir gençlik teşkilâtı kurmayı tasarladı.

Kurduğu teşkilâta «Boy Scouting» adını verdi. Kelime, evinden uzakta dağda, kırda ormanda gördüklerini iyice öğrenen, öğrendiklerini etrafındakilere öğretmeye hazır olan genç çocukların teşkilatı anlamına gelir.

Baden Powell’in teşkilâtı kısa zamanda bütün dünyaya yayıldı. Teşkilâtın kurucusu bir de «Boy Scouting» adındaki kitap yayınlayarak izciliğin faydalarını, ilkelerini anlattı.

Advertisement

Baden Powell’in izcilik ilkeleri şunlardır:

1 İzcinin verdiği söz kutsaldır.

2 İzci iyi yüreklidir.

3 İzci yardımı sever.

Advertisement

4 İzci herkesin dostudur.

5 İzci nezaketlidir.

6 İzci hayvanların dostudur.

7 İzci verilen bayrağa uymasını bilir.

Advertisement

8 İzci neşelidir.

9 İzci tutumludur.

10 İzci cesurdur.

11 İzci temizdir.

Advertisement

12 İzci saygılıdır.

İzciliğin babası genç izcilere ayrıca şu öğütlerde de bulunmuştu:

Bizde izcilik ilk defa 1912’de Galatasaray Lisesinde kuruldu. 1917’de Selim Sırrı Tarcan bütün okullarda izcilik teşkilâtının kurulması için çok çalıştı; Osmanlı Genç Dernekleri adı altında bir dernek kuruldu.

Advertisement

Cumhuriyet devrinde Atatürk, izciliğin ilerlemesini, genişlemesini isteyenlerin başında geliyordu. Hemen bütün okullarda izci teşkilâtının kurulması için emir verdi. Bugün izcilik okullarımıza kadar yayılmıştır.

Avrupa’da izcilik, özellikle, dağlık ülkelerde çok gelişmiş, geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Alp Dağları’na yakın şehirler-• deki izciler yazın tatil aylarında, ülkelerine gelen turistlere yardım ederler, onlara yol gösterirler, yurtlarının görülecek yerlerini gezdirirler. Kış aylarında da bu izciler boş durmazlar. Kardan yolları kapanan dağ köylerinin yardımına kız, erkek izciler koşarlar. Bu arada, kız izciler hastalara bakarlar, ilâç verirler, iğne yaparlar. etliğin çeşitli yardım işleri arasında onlara bu gibi işler de öğretilmiştir.


Leave A Reply