İzlanda Hakkında Bilgiler, Başkenti, Ekonomisi, Bayrağı ve Coğrafi Konumu

5
Advertisement

Ülkeler Rehberi İzlanda – İzlanda ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi.

İZLANDA

 • Yüzölçümü: 102.829 kilometrekare.
 • Başkenti: Reykjavik.
 • Dil: İzlandaca.
İzlanda Bayrağı

İzlanda Bayrağı (İzlanda Haritası Şeklinde)

Resmi dil İzlandacadır (İslenska). Hint-Avrupa Dili, Germen kolunun kuzey öbeğinden olan İzlandaca, kökeni Batı Norveç’e dayanan eski Norveç dilinin değişikliğe uğramış biçimidir. Çağdaş Norveçce, İsveççe, Danca dillerinden çok, eski İskandinav kökleri taşıyan çağdaş İzlanda dili, eski İngilizceye çok benzer. İzlandaca, öteki kuzey dillerinin tersine, şaşılacak derecede az evrim geçirmiştir.

reykjavik

Reykjavik – İzlanda’nın Başkenti

Din: Hristiyan (% 93 Evangelist Lutheryen, % 1 Katolik).
Nüfusun % 93’ü Evangelist Lutheryen’dir. Hristiyanlığın 9. yüzyılda benimsendiği adada, öteki İskandinav ülkeleri gibi, Reform döneminde 1550′ de Katolik Kilisesi’nden ayrılınarak Lutherci Kilise’ye bağlandı. 1944 Anayasası, her türlü dinsel inancı güvence altına almıştır, Evangelist Lutherci Kilise, Ulusal Kilise’ye dönüştürüldü, tek piskoposluk bölgesinin bulunduğu adada, başpiskopos, başkent Reykjavik’te oturur. Az sayıda Katolik, Yedinci Gün İnananları gibi dinsel azınlıklar da vardır.

 • Para birimi: 1 İzlanda kronu = 100 aurar.
 • Başlıca kentleri: Köpavogur, Hafnarfjördur, Akureyri.
VATNAJOKULL GLACIER MAĞARASI - İZLANDA

VATNAJOKULL GLACIER MAĞARASI – İZLANDA


Kuzey Avrupa’da ada devletidir. Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde, kuzey kutup dairesinin hemen güneyinde volkanik kökenli bir ada olan İzlanda, 17° 10′ -63°19′ kuzey enlemleriyle 13°30′-24° 32′ batı boylamları arasında yer alır. Batıda Grönland Adası (285 km), güneydoğuda Faröer Adaları (420 km), adaya en yakın kara parçaları; İskoçya (800 km) ile Norveç (970 km) ise, Avrupa Kıtası’ndaki en yakın komşu ülkelerdir. Danimarka Boğazı ile Grönland’dan ayrılan ada, dünyanın önemli yerleşim merkezlerine çok uzaktadır.

Yüzey Şekilleri:

Gerek adadaki volkanik patlamalar sonucu oluşan adalar, gerekse buzulların hareketleri sonucu oluşan fiyortlar, ülkenin yüzey şekillerinde sürekli değişikliklere yol açar. Ülke toprakları, yarıklardan püsküren bazaltlı kaim lavlarla örtülüdür. Bu lavlar, üçüncü zaman başlangıcında ortaya çıkmıştır. Adanın büyük bir bölümü, deniz düzeyinden 750 m yükseltide volkanik kayalıklı bir yaylayla kaplıdır. Ortalama 600 m yüksekliğindeki düzlükler kırıklarla yarılmış, kenarları ise yükselerek çanak biçimini almıştır. Tek geniş alçak alan, güneybatı kesimindedir. Ada, aralarında ünlü Hekla Dağı’nın (1.491 metre) da bulunduğu 30’u etkin 200 kadar yanardağla birlikte, jeolojik açıdan büyüme gösterir. Yanardağların en büyüğü güneydoğuda Oraefajokull’dur (2.119 metre).

Hekla Dağı’nda güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan, 100-200 cm genişliğinde yarık, yılda 1-3 cm kadar açılmaktadır. Volkan hareketleri sonucu, sıcak yeraltı suları yüzeye baskı yaparak gayzerleri (kaynaç) oluştururlar. Gayzer ve sıcak su bolluğunun, ada açısından ekonomik önemi büyüktür. Adanın ortası lav ve buzullardan oluşmuş bir çöldür. Ada yüzeyinin 1/9’u sürekli buzla örtülüdür. 12.000 kilometrekarelik bir alan kaplayan buzullar, bir dizi kubbe oluşur.

Advertisement

Kubbelerin en yükseği; adanın merkezindeki Hofsjokull (1.765 m), Avrupa’nın en büyük buzulu Vatnajökull (yüzeyi 8.420 kilometrekare), adanın en yüksek dağı Oraefajökull (2.119 m), bu buzul alanı üzerinde yer alır. Güney kıyılarının düzlüğüne karşın, kuzey kıyıları, dik yamaçlı, derin buzul vadilerinin alt kesimlerinin, deniz altında kalmasıyla ortaya çıkan fiyortlarla kaplıdır. Batı kıyılarındaki, iki büyük koy da buzul çöküntüleri sonucu oluşmuştur. Adanın buzullarla kaplı oluşu, yağmur ve kar yağışlarının yoğunluğu nedeniyle, ırmak ve göller karmaşık bir yapı gösterir. Yaz mevsiminde buzulların çözülmesiyle kabaran ırmakların bulanan suları, karların erimesiyle berraklaşır. En önemli ırmaklar güneyde Thjorsa, Olfusa, Hvjta, Vatnajükull; kuzeyde Skjalfandafijot, Jökulsa, Fjöllum; doğuda Jökulsa a Dal ve Lapar’dır. Kuzeyde olağanüstü güzellikteki Myvatn Gölü, değerli çözeltiler içerir.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Güney kıyılarını yalayarak geçen Gulf Stream ve kollarından Kuzey Atlantik Akıntısı’nın etkisiyle adada yer yer okyanus iklimi gözlenir. Bununla birlikte, hava değişken olup kışlar genelde fırtınalı geçer. Güneybatı kıyılarında en düşük sıcaklığın 0°C, en yüksek sıcaklığın 11-12°C olduğu ılıman bir iklim yaşanırken, iç kesimlerde ve kuzeyde iklim soğuktur. Özellikle, kuzeyde, Grönland’dan gelen soğuk hava akımlarının etkisiyle kışlar çok sert ve yoğun kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama yağış tutarı 860 mm’dir. Yağışın büyük bölümü kar biçiminde düşer. Kış döneminde güney kıyıları deniz trafiğine açık kalırken, kuzeyde fiyortlar donar.

İzlanda

İzlanda

Güneybatıda büyük otlaklar dışında, toprak kıraçtır. Ortaçağ da adanın rüzgârlardan korunan yöreleri söğüt ve kayın ağacı ormanlarıyla örtülüydü. Zaman içinde ağaçlardan kereste elde etmek için kesilmesi, koyun ve keçi otlatılması sonucu, ormanlar otlak ve çayırlıklara dönüştü. Kimi yerlerde ormanlardan arta kalan huş ağaçları göze çarpar. Günümüzde ladin üretimi için yoğun çaba gösterilir. Rüzgârlara açık kesimler ise tundralarla kaplıdır. Kutup tilkisi, İzlanda midillisi, İzlanda şahini fok, vb özgün hayvanların yanı sıra, adaya insan eliyle sokulan ren geyiği, vizon ve çeşitli kemirgenler yaşar. İspinoz, kar tiraz kuşu, çalıkuşu, kuzgun, vb göçmen kuşlar yaz mevsiminde adaya gelirler. Hayvanların doğal ortamda çoğalmalarını sağlamak ve korumak amacıyla kurulmuş üç ulusal park vardır.

Toplum Yapısı:

İzlanda’nın ilk yerli halkının büyük çoğunluğu Norveç kökenlidir. Ayrıca, İrlandalılar, İskoçlar ve Keltlere de rastlanır. Tüm bunlara karşın yüzyıllarca bir arada yaşamanın getirdiği kaynaşma sonucu, günümüzde etnik farklılık ortadan kalkmış durumdadır. Halk arasında derin sosyal ayrılıklar yoktur, adanın zor doğa koşulları, İzlanda toplumundaki bağları güçlendirmiştir.

Ekonomi:

Tarım ve Hayvancılık: Tarıma elverişli topraklar, yüzölçümün ancak % 1.3’ü kadardır. Patates, şalgam, kuru ot, başlıca tarımsal ürünlerdir. Buna karşın, çağdaş hayvan yetiştiriciliği, sığır, inek, koyun, domuz, at, kümes hayvanları, et ve süt gereksiniminin karşılanmasına olanak sağlar. Karasularının önce 50 mile (1972) daha sonra 200 mile (1975) çıkarılması, yıllık balık üretimini % 100 artırdı.

Endüstri: Endüstri, balık ve et işleme, alüminyum, ferrosilikon üretimi ve dokumacılığa dayanır. Bu ürünler, aynı zamanda temel dış satım mallarını oluşturur.

Advertisement

Doğal Kaynaklar: Doğal kaynaklardan yoksun oluşunun yanı sıra, orman varlığı da toplam yüzölçümünün % 1’idir. En önemli kaynaklar jeotermal enerji ve henüz ancak % 10’u kullanılan hidroelektrik potansiyelidir. Özellikle, petrol fiyatlarının artmasından sonra daha çok kullanılmaya başlanan jeotermal enerjinin başlıca kullanım alanları, evler ve seraların ısıtılmasıyla diatomit üretimidir.

İzlanda'da Kuzey Işıkları Böyle Gözükür...

İzlanda’da Kuzey Işıkları Böyle Gözükür…

İzlanda Hakkında İlginç Bilgiler

 • İzlanda’nın başkenti Reykjavik, yani ‘Dumanlı Körfez’ anlamına geliyor. İzlanda’nın güneybatısındaki başkentte yaklaşık 184.000 kişi yaşıyor.
 • İzlanda’nın takma adı “Ateş ve Buz Ülkesi” dir.
 • İzlanda’da en yaygın kullanılan diller İzlandaca ve İngilizce’dir, ancak Almanca da yaygın şekilde konuşulmaktadır. İzlandaca, 1000 yıl önce Norveç’in konuştuğu dile benzer.
 • İzlanda, bir ada olarak yaklaşık 5000 kilometre kıyı şeridine sahiptir.
 • İzlanda’nın en yüksek zirvesi, Vatnajokull Glacier’de bulunan 6922 feet yüksekliğindeki Hvannadalshnukur’dur.
 • İzlanda’da 20 aktif volkan bulunuyor. En aktif olanlar Hekla ve Grimsvoetn’dir.
 • İzlanda’nın % 8’i ülkenin en büyük yanardağı Vatnajokull etrafında yerleşmiştir.
 • İzlanda, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik plakalarında bulunur.
 • İzlanda’da çeşitli kaplıcalar ve çamur havuzları bulunmaktadır.
 • İzlanda evlerine yapılan ısıtma sisteminin yaklaşık % 85’i jeotermal enerji santralleri tarafından sağlanmaktadır. Bu enerji santralleri, sıcaklığı sağlamak için yanardağlardan ve havalandırma kanallarından gelen enerjiyi kullanırlar.
 • İzlanda’daki soğuk havalara rağmen birçok çiftlik var. İzlanda’daki çiftliklerde bulunan en yaygın hayvanlar koyunlardır.
 • Dünyadaki ilk kadın cumhurbaşkanının İzlanda’da seçilmiştir. 1980 yılında seçildi. Adı Vigdis Finbogadottir idi.
 • Soyadları İzlanda’da yaygın değildir. Çocuklara genellikle soyadları olarak uzantılarıyla babalarının ilk adı verilir. Bir kıza babasının ilk adı ‘sdottir’ eklenir ve bir çocuğa babasının ilk adı ‘sson’ ile eklenir.
 • Birisi bebeğine daha önce ülkede kullanılmamış bir isim vermek isterse İzlandaca Adlandırma Komitesi tarafından onaylanmalıdır.
 • Kasım ve Mart ayları arasında Kuzey Işıklarını gökyüzünde görmek mümkündür.
 • İzlanda nötr bir ülkedir ve hava kuvveti, donanma veya orduya sahip değildir.
 • İzlanda’da ki tek yerli memeli, Arktik tilkidir. İnsanlar gelmeden önce de orada yaşamaktaydılar.
 • Günümüzde İzlanda’da yaşayan hayvanlar Arktik tilki, ren geyiği, tavşan, mink, kutup ayıları (ara sıra), İzlanda atı, İzlanda koyunu, sığır, keçi, tavuk ve İzlanda Çoban Köpeğidir.


5 yorum

Leave A Reply