İzmir Fuarı Tarihçesi

0
Advertisement

İzmir’in meşhur uluslararası fuarı kuruluşu, tarihçesi ve özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

İzmir Fuarı

Her yıl İzmir’de 20 Ağustos – 20 Eylül (ya da yakın tarihlerde) arasında açılan uluslararası bir fuardır. İlk defa 1927’de Vali Kazım Dirik tarafından Dokuz Eylül İzmir Panayırı adı ile, Karantina’da Sanatlar Mektebi binasında açılmıştı. Büyük rağbet gören bu sergi, İzmir Fuarı’nın başlangıcı sayılabilir. İzmir Borsası ve Ticaret Odası’nın İzmir’e gelecek turistlere yerli mallarımızı göstermek üzere daimi bir sergi kurmak teşebbüsü böylece gerçekleşmiş oluyordu. Dokuz Eylül Panayırı’na birçok yerli firmalarla birlikte bazı yabancı firmalar da katıldı. İçinde eğlence yerlerinin de bulunduğu bu sergi ertesi yıl yeniden açıldı.

1933’te panayır, Sanatlar Mektebi’nden alınarak, bugünkü Kültürpark’ın yanındaki alana getirildi. Ertesi yıl, Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından, İzmir Uluslararası Fuarı modern bir anlayışla kuruldu. O yıl, İzmir’in işgali sırasında çıkan yangınlarla kül olan yerdeki harabeler kaldırılıp yerine Kültürpark kuruldu. Burada hayvanat ve botanik bahçeleri, yapma göl, tenis kortları yapıldı, atçılık, binicilik kulüpleri kuruldu. Çiçeklerle süslü tarhlar, çocuk bahçeleri, Türk büyüklerinin heykelleri, daha birçok tesisleriyle İzmir Uluslararası Fuarı böylece kurulmuş oldu.

1934’ten, sonra, II. Dünya Savaşı’nın buhranlı yıllarından 1942’ye kadar gelişerek güzelleşen fuar, o yıl açılamadı, yalnız fuar eğlenceleri devam etti. Ertesi yıl 8 milletin katılması ile açılan fuara 1944’te, gene savaş dolayısı ile hiçbir devlet katılmadı. Karartmaya rağmen hafifçe aydınlatılmasına izin verilen fuara yalnız yerli firmalar katıldı. 1945-46 yıllarında gene yerli firmalarla açılan fuar, 1947’den beri yeniden uluslararası bir hüviyet kazanmıştır.

Her yıl fuarın açılması ile, İzmir’e gelen turistlerin sayısı, sıcaklara rağmen, birden, artar. Gerek alışverişe gelen iş adamları, gerekse gezip dinlenmeye gelenler Kültürpark’ta hoşça vakit geçirirler. Hayvanat bahçesi, eğlence yerleri, lokantalar, gazinolar fuarın başlıca özelliğidir. Ayrıca çeşitli devletlerin pavyonları ile yerli firmaların satış ve teşhir dükkânları, fuarı gezenlere alışveriş yapma imkânını dâ sağlar.

Advertisement

Son yıllarda geçmişte ki günlerini aratan bir tablo çizen İzmir Fuarı Uzundere – Gaziemir arasında yer alan bölgeye taşınacaktır. 2014 yılı itibari ile yeni fuar alanının inşaatı devam etmektedir.


Leave A Reply