İzmir Suikastı Girişiminin Sebepleri

1
Advertisement

Atatürk’ün İzmir suikastı girişiminin ana nedenleri ve nasıl gerçekleştirmeye çalışıldığı ve hangi örgütlerin bu işe karıştıkları ile ilgili kısa bilgi

Mustafa Kemal Atatürk FotoğraflarıSaltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanından sonra yapılan ilerici inkılaplara tepki gösterenler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılınca Mustafa Kemal’e bir suikast düzenlemeye karar verdiler. 7 Mayıs 1926’da Anadolu’da bir geziye çıkan Mustafa Kemal İzmir’e de gelecekti. Bunu öğrenen suikastçılar Mustafa Kemal’i öldürmeye karar verdiler. 16 Haziran 1926’da İzmir’e gelmesi beklenen trenin gelmemesi üzerine, suikastçıları deniz yoluyla kaçıracak olan Giritli Şevki durumu İzmir Valisi’ne ihbar etmiş ve suikastçılar silahları ile birlikte yakalanmışlardır.

Yapılan sorgulamalarda suikast olayının Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının bazı mensupları ile ilgili bulunduğu ortaya
çıkmış ve eski İttihat ve Terakki mensuplarının da bu olayın tahrik ve düzenleyicileri oldukları anlaşılmıştır. Amaçları, Mustafa Kemal Paşa’yı iktidardan düşürmekti. Bunda başarılı olamayınca ittihat ve Terakkinin ileri gelenleri, Terakkiperver Fırkanın içindeki adamlarıyla suikast teşebbüsü hazırlıklarına girişmişlerdi. Olayla ilgisi olduğu anlaşılanlar İstiklal Mahkemesinde yargılanarak cezalandırıldılar.

Mustafa Kemal’i öldürme teşebbüsünün duyulması üzerine suikastçılara karşı duydukları tepkiyi, Mustafa Kemal’e olan sevgi ve bağlılığı belirtmek için bütün yurtta heyecanlı mitingler yapıldı. Atatürk yayımladığı bir beyannamede cumhuriyet rejimine olan bağlılığını ve inancını bir defa daha belirtti.

Suikast girişimi Mustafa Kemal’in şahsında cumhuriyet rejimine karşı yapılmıştır.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply