İzmir’de Gezilecek Yerler (Milli Parklar Arkeolojik Yerler Doğal Güzellikler)

0

İzmir ilinde bulunan gezilecek yerler nelerdir? İzmir ilinin milli parkları, arkeolojik ören yerleri ve doğal güzellikleri hakkında bilgi.

İzmir’de Gezilecek Yerler

İzmir Kuş Cenneti

İzmir Kuş Cenneti

Dünyanın sayılı sulak alanlarından biri İzmir Kuş Cenneti. Gediz Deltası’nda yıl boyu 250 kuş türü görülüyor. Delta aynı zamanda Türkiye’de flamingoların Tuz Gölünden sonra en önemli üreme alanı; deltanın her bölgesinde, hatta İzmir Körfezinde flamingoya rastlanıyor. Gediz Deltasının biyolojik çeşitlilik açısından önem taşıyan bölümlerinden Homa Lagünü, Çamaltı Tuzlasının bitişiğinde. Gediz Deltasında Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı, mutlaka uğranması gereken bir ziyaretçi merkezi bulunuyor. Atlas, deltayı tehdit eden inşaat faaliyetlerine karşı Doğa Derneği işbirliğiyle “İzmir Kuşlara Mezar Olmasın” kampanyasını başlatmış ve okuyucularının desteğiyle alanın korunmasını sağlamıştı.

Aigai Antik Kenti

Aigai Antik Kenti

Aigai ismi kimi araştırmacılara göre “Toprak Ananın Yeri” anlamına, kimilerine göre ise “meşe” anlamına gelir. Herodotos Aigai’yi 12 Aiolis kentinden biri olarak sayıyor.

Pers işgalinden etkilenmediğinden, birçok eşzamanlı kentten farklı olarak arkaik dönem kalıntıları açısından zengindir. Hellenistik dönemde, İÖ 218 yılında Pergamon Krallığı, daha sonra da Roma egemenliğine giren kent, bölgedeki diğer yerleşmeler gibi İS 17’de depremle sarsıldı. Bu yıkımın ardından İmparator Tiberius’un yardımlarıyla yeniden inşa edildi. Gün Dağındaki erişilmesi güç yerleşme, arazinin yapısına uygun şekilde teraslar üzerinde kurulmuş ve sur duvarlarıyla çevrelenmişti.

Kentte üç katlı agora, sütunlu galeri, tiyatro, gymnasion, meclis yapısıyla İÖ 2. yüzyıla ait Demeter’e adanan ve İÖ 48 yılında Prokonsül Servilius İsauricus’un Apollon Khesterios için yaptırdığı tapınak kalıntıları görülebilir.

Ephesos (Efes) Antik Kenti

Yakın Çevrenizde İnsanlığın Ortak Mirası Olarak Kabul Edilen Doğal ve Kültürel varlıklar Var mı Araştırınız.

Bir liman kenti olarak İÖ 10. yüzyılda kurulan Ephesos Hellenistik ve Roma dönemlerinde görkemli zamanlarını yaşadı. Nüfusu 200 bin kişiye ulaşan kent Roma döneminde Asia eyaletinin başkenti oldu. Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen, İÖ 6. yüzyıla ait Artemis Tapınağı, İÖ 356 yılında adını tarihe geçirmek isteyen Herostratos tarafından yakıldı ve aynı yüzyılda yeniden inşa edildi. Mozaikleri, duvar freskleri ile korunan çok katlı zengin evlerinin bulunduğu Yamaç Evler bugün çatı koruması altında. Roma dönemi Ephesos’u, döneminin tüm kentsel donanımlarını doğal çevresine uydurulmuş, kendine has planı ile birlikte görürüz. Celcus Kütüphanesi, Traianus Çeşmesi gibi özel yapıların yanı sıra Ephesos’un çevresinde Hz. Meryem adına inşa edilen ilk kiliseden St. Jean Kilisesi ve İsabey Camiine kadar çok sayıda yapı bulunuyor.

Klaros Antik Kenti

Klaros Antik Kenti

Apollon’a ait bir bilicilik merkeziydi Klaros. Antik Kolophon kentine bağlıydı. Mitolojik anlatıma göre Thebaialı kâhin Manto tarafından kuruldu. Klaros’ta ele geçen en eski keramikler İÖ 10. yüzyıla tarihleniyor. Antik yazarlar buradaki kâhinden kehanet istemeye gidildiğinde, kâhinin mağaraya gidip kutsal kaynaktan su içtiğini ve sonra ziyaretçinin aklındaki soruyu ona sormadan yanıtladığını anlatıyorlar. Fakat bu suyu içenlerin ömrünün kısaldığını da bildiriyor. Bir deprem sonucu yıkılan Klaros yanından akan çayın suları altında kaldı. Beş yılda bir Apollon için bayramların kutlandığı bilicilik merkezinde bir Apollon Tapınağı ve hemen yanında da kardeşi Artemis için daha küçük bir tapınak bulunuyor. Anıtsal bir kapıdan giriliyor tapınağa. Tapınakta yapılan kazılarda yaklaşık sekiz metre yüksekliğinde oturan bir Apollon ve onun iki yanında kız kardeşi Artemis ile annesi Leto’nun heykelleri bulundu.

Metropolis Antik Kenti

Metropolis Antik Kenti

Metropolis İzmir’in Torbalı ilçesi yakınlarında Kaystros (Küçük Menderes) Ovasına hâkim bir konumda kurulmuştu. İlk yerleşim İÖ 3. binyılın başlarında gerçekleşmişti. Kent adını beş kilometre uzaklıktaki Meter Galesia isimli Anatanrıçanın kutsal mağarasından alıyordu. Üzüm, zeytin ve meyveciliğe dayalı tarım ile mermer yataklarına yakınlığı kent için önemli gelir kaynakları oluşturuyordu. Strabon, Ege Bölgesi’ndeki ünlü şarap merkezleri arasında Metropolis’i de sayar. Bu durum Metropolis’e ticari hayatta bir üstünlük kazandırmıştı ki bir yazıtta adı geçen Hegesias isimli banker gibi zengin insanların yaşadığı bir yer haline gelmişti. Kent İÖ 2. yüzyılda, Hellenistik dönemde oldukça gelişti. Bu dönemde üstü kapalı sütunlu galeri, tiyatro ve meclis binası gibi anıtsal kamu binaları yapıldı. İÖ 150 yıllarında yapılan tiyatrosu Anadolu’da türünün en erken taş örneklerinden.

Pergamon Antik Kenti

Pergamon Antik Kenti

Adı dönemin yerel Anadolu dilinde kale, korunaklı yer anlamına gelen Pergamon, Hellenistik dönemde Attalos hanedanlığının başkentiydi. Kent siyasi olduğu kadar kültürel bir merkezdi; kitaplığında 60 bin eser bulunuyordu. Mısır’ın kâğıt ambargosu üzerine kendi kâğıtlarını, parşömeni icat etmişlerdi. Lucius Ampelius’un kitabında dünyanın harikaları arasında gösterdiği Büyük Sunak da bu dönemde yapıldı. Berlin Pergamon Müzesindeki sunağın kabartmalarında Gigantlar ve Olympos Tanrıları arasındaki mücadele işlenmişti. “Dünyanın en eski sosyalist ayaklanması” olarak da tanımlanan Aristonikos Ayaklanması egemenlerin buyruklarıyla ezilen yoksul sınıflar tarafından krallığın Roma’ya bırakılması üzerine burada başlatıldı. Hellenistik kent Roma döneminde giderek daha görkemli bir hal aldı. Antikçağda olduğu gibi bugün de kente yaklaşan her ziyaretçinin gözüne ilk Traian Tapınağı çarpar. Roma dönemde kente kazandırılan etkileyici yapılardan yalnızca biridir o.

Priene Antik Kenti

Priene Antik Kenti

Antikçağ’ın iki ünlü coğrafyacısı Strabon ve Pausanias’a göre Latmos Körfezinin kuzey kıyısında ÎÖ 1000 yıllarında kurulmuştu Priene; İÖ 350 yıllarında ise Maiandros (Büyük Menderes) Nehrinin ağzında Dilek Yarımadası’nca uzanan Samsun Dağları üzerine taşındı. Kentin daha önceki yeri henüz tespit edilemedi. Kent eski şehir planlamacılığının seçkin örneklerinden biridir; Miletoslu mimar Hippodamus’un geliştirdiği, birbirini dik kesen cadde ve sokakların oluşturduğu ızgara plana sahiptir. Küçük ama zengin bir kent görünümündeki Priene’nin resmi ve halka açık diğer binaları çoğunlukla bir bloğun tamamını kapsar ve şehir merkezinde yer alır.


Leave A Reply