J.J. Rousseau Kimdir?

0

Sadece Fransa tarihinin değil dünya tarihinin de en ünlü ve önemli düşünce ve fikir adamlarından birisi olan Jean-Jacques Rousseau kimdir? Rousseau’nun hayatı ile ilgili bilgiler.

Jean-Jacques RousseauJean-Jacques Rousseau (28 Haziran 1712, Cenevre, İsviçre – 2 Temmuz 1778, Ermenonville, Fransa)

Advertisement

Dünya tarihinin en ileri gelen fikir adamlarından biri, XVIII. yüzyılın en tanınmış Fransız yazarıdır. İsviçre’nin Cenevre şehrinde doğdu. Yüz yıldan beri Cenevre’de yerleşmiş bir Fransız ailesinin çocuğuydu. Babası saatçiydi. Annesi bir rahibin kızıydı. Jean-Jacques Rousseau doğar doğmaz annesini kaybetti. Ondan kalan kitaplar Rousseau’ nun yetişmesinde büyük rol oynamıştır. Saatçi Rousseau, bir davadan dolayı, İsviçre’den kaçmak zorunda kaldı. Jean-Jacques Rousseau kimsesiz kalmıştı. Zorluklar içinde büyüdü. Bir süre gezgin papazlarla köy köy dolaştıktan sonra, Annecy’de Madame De Warens adında zengin bir kadının himayesine girdi. Bir ara manastırda okudu, sonra, hayatını kazanmak için uşaklık dahil, birçok işlerde çalıştı.

1741’de Paris’e geldi. Diderot’yla orada tanıştı. Onun teşvikiyle «Büyük Ansiklopedi» deki müzik bahsini yazdı. Bu sırada, Dijon Akademisi’nin açtığı bir yarışmaya katılmak üzere, «İlimler ve Sanatlar Üzerine Nutuk» adındaki ünlü eseri yazdı, yarışmayı kazandı. Bu, Jean-Jacques Rousseau’yu şöhrete ulaştırdı.

Bundan sonra Jean-Jacques Rousseau ard arda birçok eserler yazdı. Bunlardan «Emile» 1762’de yayınlandı, büyük gürültü kopardı. İki hafta sonra Parlamento, Rousseau’nun tevkifine karar verdi. Eşitsizlik ve haksızlık üzerine ileri sürdüğü düşünceler halkı sevindiriyordu. Jandarmalar onu tevkif edeceklerine selamladılar. Paris Parlamentosu’ndan bir hafta sonra Cenevre Parlamentosu da aynı kararı verdiğinden Jean-Jacques Rousseau, doğduğu şehre de gidemez oldu, Prusya’ya sığınmak zorunda kaldı.

Jean-Jacques Rousseau 1766’da İngiltere’ye gitti. 1770’te Paris’e döndü. 8 yıl kadar rahat bir ömür sürdü. «İtiraflar»ını yazınca, yeniden başı derde girdi. Bu eser, daha basılmadan büyük gürültülere yol açmıştı. Öldüğü zaman Ermenon-Ville Parkı ortasındaki gölde bulunan bir adacığa gömüldü. Sonradan, 1794’te, kemikleri Paris’teki Pantheon’a getirildi.

Advertisement

Jean-Jacques Rousseau edebiyatta romantizmin kurucularındandır. Doğa sevgisi, «itiraf üslubu» denilen heyecanlı, samimi yöntem, Fransız edebiyatına onunla girmiştir. Fikir hayatında, toplumun insanları bozduğuna inandığı için, birçok medeni kurumun aleyhindeydi. Doğal, ilkel hayata dönülmesini isterdi. Çocuk terbiyesinde tatbikatla öğretim taraftarıydı: Çocuğu hayatın ortasına bırakarak onu doğal bir şekilde yetiştirmek, her şeyi kendi denemeleriyle öğrenmesini sağlamak yolunu güttüğünden çağdaş eğitimciliğin babası sayılır. Hukuk ve toplum ahlakı konularında, aristokrasinin, kişizadeliğin aleyhinde olduğundan, Fransız İhtilali’ni hazırlayanlardan biridir.


Leave A Reply