Janus Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Janus nedir, özellikleri nelerdir? Janus’un hikayesi nedir? Janus (İanus) hakkında bilgi.

JANUS (İANUS)

Ianus, Roma dininde kapı ve geçişlerin (iana), takların (ianus) tanrısıdır. Roma’da özel günlerde kullanılan birçok tak vardı; ordu savaşa giderken bunların altından geçerdi. Takların en ünlülerinden biri de Forum’un kuzeyine düşen Ianus Geminus Takı’ydı. Bu tak barışın simgesi olarak kapalı tutulurdu.

Bazı araştırmacılar Ianus’un aslında bütün başlangıçların tanrısı olduğunu, kapılarla bağlantısının sonradan ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. Ianus düzenli dinsel törenlerde, ayinlerde her zaman öbür tanrılardan önde tutulurdu. Yılın ilk ayı olan, yani eski yıldan yeni yıla geçişte yer alan ocak ayının Latincedeki adı da onun adından gelmişti. Ayrıca 9 Ocak’taki Agonium Şöleni onun adına düzenlenirdi. Ianus’a adanmış önemli tapınaklar bulunduğu gibi, Ianiculum’da da bir Ianus kültü gelişmişti. Bu, eskilerin dilinde “Ianus’un kenti” anlamına gelirdi.

Ianus’un başı iki yüzlü olarak ve bazen sakallı, bazen de sakalsız canlandırılırdı.

Advertisement

Leave A Reply