Japonya İle İlgili Bilgiler

0

Japonya’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler.

Japonya

Advertisement

Japonya İle İlgili Bilgiler

✓ Asya Kıtası’nın doğusunda, dört büyük ada (Honşu, Hokkaido, Kyuşu, Şikoku) ve 3900 küçük ada üzerinde bulunan yay görünümlü bir ülkedir. Japon adaları Güneydoğu Asya’dan Alaska’ya kadar uzanan dağ sıralarının bir bölümüdür.

✓ Ülkenin %71’i dağlıktır. Fuji Dağı en yüksek noktasıdır (3776 m). Ülkede 77 aktif volkan bulunmaktadır. Volkanik faaliyetler ve aktif fayların varlığına bağlı olarak depremlerin sıkça görüldüğü bir ülkedir.

✓Ilıman kuşakta yer alan Japonya’da Muson İklimi etkilidir. Güneyden gelen Kuro Şiyo sıcak; kuzeyden gelen Oya Şiyo soğuk su akıntısı ülkenin iklimi üzerinde etkili olmaktadır.Ülke yüzölçümünün %60’ı ormanlarla kaplıdır; buna rağmen Japonya ağaç ihtiyacının % 76’sını ithal eder.

✓ Nüfusu 123 milyon dolayında olan Japonya Dünya’nın 7. kalabalık ülkesidir. Ancak ülkenin gelişimine paralel olarak nüfus artış hızı azalmıştır.

Advertisement

✓ Arazinin dağlık olması nedeniyle ülkenin %10’u yerleşmeye uygun olup kilometre kareye 380 kişi düşmektedir. Nüfusun %80’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. En büyük kenti Tokyo’dur.

✓ Ülkenin yalnızca %13’ü tarıma elverişlidir. Bu nedenle tarımda dışa bağımlıdır. Tarım arazileri dar olmasına rağmen birim alandan alınan verim yüksektir. Bazı tarım ürünleri toprak olmaksızın su içinde üretilmektedir (Hidrofonik Yöntem).

✓ Hayvancılık mera ve otlakların yetersizliğinden dolayı gelişmemiştir fakat Dünya’nın en çok balık avlayan ülkesidir. Buna rağmen tüketimin de fazla olması nedeniyle Japonya balık ihtiyacının %40’ını ithalat yoluyla karşılamaktadır.

✓ Japonya 2. Dünya savaşından sonra “Japon Ekonomik Mucizesi” olarak tanımlanan bir gelişme sürecine girmiştir. Günümüzde Dünya’nın önde gelen sanayi ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Otomobil, gemi inşa, bilgisayar, televizyon, metalürji, kimya ve petro kimya gibi birçok sanayi kolu gelişmiştir.

✓ Yılda 10 milyonun üzerinde karayolu aracı üretmektedir. Bu sayı Dünya’nın en büyük üretimidir. Üretilen araçların yaklaşık yarısı ihraç edilmektedir. Aynı zamanda Japonya firmalarının önemli pazarlarda otomobil üretim tesisleri bulunmaktadır.

✓ Ülkede ulaşım koşulları gelişmiş olup Dünya’nın en hızlı treni Şinkansen’den bisiklete kadar tüm ulaşım araçlarını görebilmek mümkündür. Ülkede demiryolu ulaşımı önce gelir. Karayolları da ulaşımda önemli yer tutar. Japonya’daki karayollarının uzunluğu 1 milyon 100 bin km.yi aşmıştır. Japonya’da çok sayıda hava alanı bulunmaktadır. Hava alanları ada ülkesi olan Japonya’yı dış dünyaya bağlama açısından büyük önem taşır (Kansai Hava Limanı). Denizyolu da adaları birbirine bağladığı için önem taşımaktadır (Akhi Tüneli).

Advertisement

✓ Japonya fiziki özelliklerini turizmini geliştirmek amacıyla kullanıp festivaller aracılığı ile birçok turist ağırlamaktadır. Kış turizm potansiyeline de sahip olup Hakuba, Naeba en önemli kayak merkezlerindendir.

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply