Jean Louis Guez de Balzac Kimdir?

0
Advertisement

Jean-Louis Guez de Balzac kimdir? Fransız edebiyatçı ve eleştirmen olan Jean-Louis Guez de Balzac hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Jean-Louis Guez de Balzac Kimdir?

Jean-Louis Guez de Balzac, (d. 1597, Angouleme yakınlarında Balzac, – ö. 18 Şubat 1654, Balzac, Fransa), Academie Française’in ilk üyelerinden edebiyatçı ve eleştirmen. Klasik Fransız düzyazısının gelişmesi üzerinde büyük etkisi olmuştur.
Jean-Louis Guez de Balzac
Hollanda’nın Leiden kentinde öğrenim gördü (1615). Bazı gençlik serüvenlerinden ve Roma’da kısa bir dönem (1620-22) geçirdikten sonra, siyasal bir görev elde edebileceğini umarak Kardinal Richelieu’ nün yönetimini savunan yazılar yazdı. Ama Richelieu’den destek bulamayınca, taşradaki malikânesine çekildi. Özellikle mektuplaşarak, Paris’teki edebiyat çevreleriyle ilişkisini sürdürdü. 1634’te Academie Française’e seçildi, ama toplantılarına çok ender katıldı. Yaşadığı dönemde ünlü olduğu halde ölümünden sonra çabucak unutuldu.

Yayımlanan yapıtları arasında, siyasal bir inceleme olan Le Prince (1631; Hükümdar) ile Stoa ve Hıristiyan ahlaklarının bir sentezi niteliğindeki Le Socrate chretien (1652; Hıristiyan Sokrates) sayılabilir. Ama siyaset, ahlak ve edebiyat üzerine kısa değerlendirmeler içeren Lettres (Mektuplar) bunlardan çok daha etkili oldu. Bu yapıtın, 1624’ten bu yana birçok basımı yapıldı ve sürekli olarak genişletildi.


Leave A Reply