Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Jeofizik Mühendisi nedir ve nasıl olunur? Jeofizik Mühendisleri ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Jeofizik Mühendisi, yerçekimi, manyetik, elektriksel ve sismik yöntemler kullanarak Dünya’yı inceleyen kişidir.

Advertisement

Jeofizik Mühendisi

Bazı Jeofizik Mühendisleri zamanlarının çoğunu açık havada Dünya’nın çeşitli özelliklerini inceleyerek geçirirler ve diğerleri zamanlarının çoğunu içeride modelleme ve hesaplamalar için bilgisayarları kullanarak geçirirler. Bazı Jeofizik Mühendisleri bu yöntemleri yağ, demir, bakır ve diğer birçok mineral bulmak için kullanırlar. Bazıları çevresel tehlikeler için toprak özelliklerini ve barajlar veya şantiyeler için alanları değerlendirir. Araştırma jeofizikçileri bu yöntemleri kullanarak yerin, depremlerin, okyanusun ve diğer fiziksel özelliklerin iç yapısını ve evrimini inceler.

Ne İş Yapar?

Jeofizik Mühendisleri genellikle aşağıdakileri yapar:

***Sahaya çıkmadan önce projeleri önceden planlar

Advertisement

***Veri toplama planları tasarlar

***Uygun sismik ölçüm ve veri işleme teknikleri hakkında karar verir

***Teçhizatı dünyanın çeşitli yerlerine götürür ve sismometreleri yerleştirir

***Usulsüzlükleri tespit etmek için kayıt ekipmanının reaksiyonunu gözlemler

***Ofis ve saha konumları arasında veri yönetimi, kalite kontrol ve iletişim için bilgisayarları kullanır

***2D ve 3D sismik verilerini yorumlar ve haritalandırır

Advertisement

***Toplanan sismik verileri toplantılara ve sunumlarda ekibe, müşterilere, üst düzey yöneticilere veya ortaklara raporlar

***Rezervuar hacimlerini ölçer

***Potansiyel yağ ve gaz verimini değerlendirir

***Sismik donanımları tasarlar, test eder, değiştirir ve onarır

***Veri toplama prosedürlerini uyarlar

***Çizelgeleri ve raporları derler

***Dokümantasyon ve iş kayıtlarını yazar

***Bir dizi jeofizik destek ve teknik tavsiye ve rehberlik sağlar

***Yeni ve gelişen teknolojiler hakkında bilgi sahibi olur

***Veri toplama ve matematiksel işlemede var olan teknikleri geliştirmenin yanı sıra yeni teknikler ve yöntemler geliştirir

***Bütçe, kaynak ve zaman kısıtlamaları dahilinde çalışır.

Advertisement

Eğitimi:

Jeofizik Mühendisliği mesleğinin eğitimi, üniversitelerin “Mühendislik”, “Maden”,
“Mühendislik-Mimarlık” fakültelerinde “Jeofizik Mühendisi” bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

Jeofizik mühendislerinin iş bulma olanakları diğer mühendislik dallarına göre daha sınırlıdır. Mezun olanların sayısı yıllık istihdam sayısından fazladır. Kamu sektörünün yıllık mühendis alımı, devletin personel politikasına göre değişmekle birlikte az sayıdadır. Bunun dışında kalanlar özel sektörde çalışmakta ya da kendi işyerini kurmaktadır.

Jeofizik Mühendislerinde Bulunması Gereken Özellikler;

Jeofizik Mühendisleri aşağıdaki özel niteliklere sahip olmalıdır:

Verileri işlemek ve üç boyutlu jeofizik özellik modelleri üretmek için iyi IT becerileri
sayısal beceriler
proje yönetimi becerileri
analitik ve problem çözme becerileri
esneklik ve uyarlanabilirlik
detaylara dikkat ve bilgilerin doğru şekilde kaydedilmesi
Rapor üretmek ve sunum yapmak için fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak açıkça ifade edebilme
takım çalışması becerileri
teslim tarihlerine uygun ve baskı altında çalışabilme becerisi
Sürekli öğrenme taahhüdü.


Leave A Reply