Jeofizik Nedir

0
Advertisement

Jeofizik nedir? Jeofizik hakkında kısa bilgi. Jeofizik bilimi hangi bilim dallarından yararlanır.

Bir jeofizik çalışmasının sonuçları

Bir jeofizik çalışmasının sonuçları

Yerkürenin fiziksel özelliklerini inceleyen bilim dalına jeofizik denir. İngilizce karşılığı geophysics dir. Eski bir bilim dalı olmasına karşın gelişimi 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle 20. yüzyılda gerçekleşti. Jeofiziğin inceleme alanına yerküreyi oluşturan katı (litosfer), sıvı (hidrosfer) gaz (atmosfer) bölümleri, ayrıca bunları ilgilendiren gravitasyonel, termik, manyetik ve elektriksel güç alanları girer. Jeofizik, meteoroloji, deniz bilim, hidroloji, buzul bilim, manyetizma, elektrik, mekanik, termodinamik, radyoaktiflik (dünyanın yaşının belirlenmesi için), ve uzay çalışmalarından sıkça yararlanılır.

Bu çalışmalar sonucu maden yatakları petrol, sıcak su kaynakları, doğal gaz yatakları belirlenir. Jeofizik çalışmalarında birlik sağlamak, verilerin genel kullanımına olanak vermek, ortak ilkeler belirlemek için Uluslararası Jeoloji Derneği bünyesinde bir de jeofizikle ilgili bölüm oluşturuldu. Günümüzde uzay çalışmaları içinde yeryüzünün jeofiziksel araştırmaları geniş yer tutar. Bu amaçla çekilen fotoğraflarla birçok yeraltı kaynağı renk ayırımlarına dayanılarak belirlendiği gibi yerküreyi etkileyen öteki fiziksel olgularda ortaya kondu.


Leave A Reply