Jeolog Nedir? Ne İş Yapar?

1

Jeolog nedir? Jeolog ne iş yapar, Jeologluk mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

jeologJeolog Nedir? Ne İş Yapar?

Advertisement

Dünyamız çağlar boyunca yavaş yavaş oluşmuştur. Püskürmeler ormanları ve canlı varlıkları yutmuş, depremler adaları ve dağları doğurmuştur. Jeologlar bu uzun tarihi inceler.

İlginç bir bilim olan jeoloji, araştırmacının karşısına birçok yönüyle çıkar, onun önüne değişik yollar açar. Jeolog, haritacıya yerin ve yeraltının niteliği hakkında değerli bilgiler verir, maden ve petrol yataklarını bulur ve böylece onların işletilmesine imkân sağlar Derin su tabakalarını keşfeder, büyük barajlar inşa edilirken, arazinin niteliğini göz önüne alarak, ilgililere tavsiyelerde bulunur. Jeolog, jeolojinin belirli bir dalında da uzmanlaşabilir: Petrograf ya da litolog, yalnızca kayaları inceler; paleontolog, araştırmalarını taşların içine kalıntıları ya da sadece izleri hapsolmuş bitki ve hayvan fosillerine yöneltir ve bunları tanımamıza yardım eder.


1 Yorum

Leave A Reply