Jeoloji Dönemleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

0

Jeoloji dönemleri nelerdir, Jeoloji dönemlerinin özellikleri nelerdir? Jeoloji’de ki eski ve yeni zamanlar hakkında bilgi.

Jeolojik Dönemler

Jeoloji Dönemleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

Yeryüzü oluşum sürecinin izleri, değişmekte olan yer şekillerinde, kayalarda ve minerallerde belirginleşmiştir. Bu izlerin incelenmesiyle, geçirilen evrim ve evrimin aşamaları hakkında bilgi edinilerek çeşitli sınıflandırmalar yapılır. Dünya yüzünde görülen jeofizik tabakaların cinsleri, özellikle içlerindeki fosiller birbirine benzer. Günümüzde canlı sistematiğine girebilecek en eski fosillerin yaklaşık 600 milyon yıl ince yaşadıkları saptanmıştır. Buna göre, canlı kalıntısı olduğu bilinen, fakat canlı sistematik grupları belli olmayan bazı fosillerin bulunuşu, daha önce yaşamış olan öteki canlıların varlığım ortaya koyar. Tortullaşma tarihi bu yüzden iki döneme ayrılır:

1. İlk zamanlar (Prekambriyen)

2. Yeni zamanlar:

a) Paleozoik;
b) Mesozoik;
c) Tersiyesenozoik;
d) Antropozoik (Kuaterner).

Prekambriyen

Prekambriyen:

Bol fosil içeren eski kayalar bundan 500-600 milyon yıl önce Paleozoik zamanın ilk yarısı olan Kambrien döneminde çökelmiştir. Bu zamandan önceki dünya tarihinin 5/6’sını kapsayan bölümdür. Ancak oluşumuna ait kalıntıların pek çoğu parçalanmış ya da anlaşılmaz hale gelmiştir. Bunun nedeni, kayalann pek çoğunun önemli fosiller içermemesi, fosil içerenlerin ise şiddetli değişikliklere uğramasıdır.

İlkel anakaraların; dünya tarihinin ilk zamanlarındaki eski dağ sıralarının çok yüksek derecede aşınmasıyla ve genellikle granit ve volkanik kayaların kalın tabakalar biçiminde birikmesiyle var olduğu anlaşılmıştır. Daha ağır yer kabuğu kayalarının ince tabakalarınca kaplanmış bu havzaların yapısı bugün birçok okyanus adasında bulunan bazalta benzemektedir. Su, bu okyanus boşluklarına yavaş yavaş dolarak dünyanın bugünkü durumuna daha yakın bir görünüm oluştu. Yaşamın doğuşuna ilişkin kuramlardan birine göre, ilk yaşam malzemesi bu çevre altında kendiliğinden ortaya çıktı. İlkel organizmaların fotosentezi gerçekleştirebilecek bir düzeye gelmelerinden hemen sonra; güneş ışınları, CO2‘ten serbest oksijenin elde edilerek atmosferin bugünkü karışımına ulaşması için kullanıldı.

İlkel tek hücreli organizmalar gelişerek önce çok hücrelileri, sonunda da kurtçuk ve parazitler biçimindeki karmaşık organizmaları oluşturdu. Ancak bu ana kadar hayvanlar, 2 milyar yıl, kemik, diş ve kabuk gibi sert organlardan yoksun kaldığından fosillerine çok ender rastlanır.

Yeni Zamanlar hakkında Bilgiler İçin Aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Birinci Zaman : Paleozoik
İkinci Zaman : Mesozoik
Üçüncü Zaman : Senozoik
Dördüncü Zaman : Kuaterner


Leave A Reply