Joe Jonas, Love Slayer Çevirisi

0
Advertisement

Joe Jonas Love Slayer Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Joe Jonas Love Slayer şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Joe Jonas – Love Slayer Çevirisi

 • I came to do my dance
  Dansımı ypmaya geldim
  I’m ’bout to touch the town
  Kasabaya dokunmak üzereyeim
  I came to lift my hands
  Ellerimi kaldırmaya geldim
  I came to shut this thing down
  Bu şeyi kapatmaya geldim
 • Love slayer, causing nothing but trouble, babe
  Aşk avcısı, beladan başka bir şey değil, bebek
  And I want more of it
  Ve daha fazla istiyorum
  Love slayer, causing nothing but trouble, babe
  Aşk avcısı, beladan başka bir şey değil, bebek
  And I think I love it
  Ve sanırım bunu seviyorum
 • She’s a killa! Straight up, no feelings, uh-huh
  O bir avcı, dimdik ayakta, duygusuz
  If you ain’t heard about here, she’s a stone cold dream stealer, uh-huh
  Burasını duyduysan, o taş kadar soğuk bir rüya hırsızı
  Love slayer, most likely I’ll be on my worse behavior, oh ooh
  Aşk avcısı, büyük olasılıkla benim en kötü davranışım olacak
  She’ll love you up all night but I’m ready to stay up
  O seni tüm gece sevecek ama ben takip etmeye hazırım
  I’m just came to!
  Bunun için geldim
 • Hear, banger
  Dinle, külüstür
  Better beware of danger, ahhh
  Tehlikeden uzak durmalısın
  I hope you like getting on the wild side, cause she’s no stranger
  Umarım, vahşi tarafa geçmek istersin çünkü o yabancı değil
  Love slayer, most likely I’ll be on my worst behavior, oh ooh
  Aşk avcısı, büyük olasılıkla benim en kötü davranışım olacak
  She’ll love you up all night but I’m ready to stay up
  O seni tüm gece sevecek ama ben takip etmeye hazırım
  I’m just came to!
  Bunun için geldim
 • And all of my friends, they tried to warn me
  Tüm arkadaşlarım beni uyarmaya çalıştı
  They told me she would hurt me
  Onun bana zarar vereceğini söylediler
  But I gotta be, yeah, I gotta be,
  Fakat olmalıydım, olmalıydım
 • I gotta be the life of the party
  Partinin hayatı olmalıydım
  Told my friends that she won’t hurt me,
  Arkadaşlarıma bana zarar veremeyeceğini söyledim
  I’m in control, don’t worry
  Kontrol bende, endişelenmeyin dedim
  She’s known to be, she’s known to be,
  O tanınıyor, tanınıyor
  Yeah, She’s known to be a Love Slayer
  O bir Aşk Avcısı olarak tanınıyor


Leave A Reply