Joe Jonas – Love Slayer Çevirisi

0

Joe Jonas Love Slayer Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Joe Jonas Love Slayer şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Joe Jonas – Love Slayer Çevirisi

I came to do my dance
Dansımı ypmaya geldim
I’m ’bout to touch the town
Kasabaya dokunmak üzereyeim
I came to lift my hands
Ellerimi kaldırmaya geldim
I came to shut this thing down
Bu şeyi kapatmaya geldim

Advertisement

Love slayer, causing nothing but trouble, babe
Aşk avcısı, beladan başka bir şey değil, bebek
And I want more of it
Ve daha fazla istiyorum
Love slayer, causing nothing but trouble, babe
Aşk avcısı, beladan başka bir şey değil, bebek
And I think I love it
Ve sanırım bunu seviyorum

She’s a killa! Straight up, no feelings, uh-huh
O bir avcı, dimdik ayakta, duygusuz
If you ain’t heard about here, she’s a stone cold dream stealer, uh-huh
Burasını duyduysan, o taş kadar soğuk bir rüya hırsızı
Love slayer, most likely I’ll be on my worse behavior, oh ooh
Aşk avcısı, büyük olasılıkla benim en kötü davranışım olacak
She’ll love you up all night but I’m ready to stay up
O seni tüm gece sevecek ama ben takip etmeye hazırım
I’m just came to!
Bunun için geldim

Hear, banger
Dinle, külüstür
Better beware of danger, ahhh
Tehlikeden uzak durmalısın
I hope you like getting on the wild side, cause she’s no stranger
Umarım, vahşi tarafa geçmek istersin çünkü o yabancı değil
Love slayer, most likely I’ll be on my worst behavior, oh ooh
Aşk avcısı, büyük olasılıkla benim en kötü davranışım olacak
She’ll love you up all night but I’m ready to stay up
O seni tüm gece sevecek ama ben takip etmeye hazırım
I’m just came to!
Bunun için geldim

And all of my friends, they tried to warn me
Tüm arkadaşlarım beni uyarmaya çalıştı
They told me she would hurt me
Onun bana zarar vereceğini söylediler
But I gotta be, yeah, I gotta be,
Fakat olmalıydım, olmalıydım

Advertisement

I gotta be the life of the party
Partinin hayatı olmalıydım
Told my friends that she won’t hurt me,
Arkadaşlarıma bana zarar veremeyeceğini söyledim
I’m in control, don’t worry
Kontrol bende, endişelenmeyin dedim
She’s known to be, she’s known to be,
O tanınıyor, tanınıyor
Yeah, She’s known to be a Love Slayer
O bir Aşk Avcısı olarak tanınıyor


Leave A Reply