John Davison Rockefeller Kimdir?

0
Advertisement

John Davison Rockefeller Kimdir? John Davison Rockefeller hayatı, biyografisi, çalışmaları, başarıları hakkında bilgi.

John Davison Rockefeller John Davison Rockefeller;ABD’li işadamıdır (Richford/New York 1839-Ormond Beach/Florida 1937).

1853’te ailesiyle birlikte Cleveland’a göç etti. Bu kentte lise öğrenimini bitirdi. Bir komisyonculuk şirketine ortak oldu. Petrolcülüğün büyük kazançlar getireceğini sezerek ortaklarıyla birlikte 1859’da bir petrol işlemesi kurdu, çok geçmeden bu işletmeye tek başına sahip oldu. Kısa bir süre içinde AB D’deki petrol kuyuları üretiminin % 4’ünü denetim altına aldı. 1870’te 1 milyon dolar sermayeyle Standard Oil Company adına verdiği anonim şirketi kurdu. ABD’deki rafinerilerin 1/10’unu denetliyordu. Küçük şirketlerin yok olmalarıyla sonuçlanan 1873 ekonomi bunalımını aştıktan sonra büyük bir hızla tekelleşmeye gitti. 1879’da sahip olduğu tanker filosu, gemiler, doklar, varil yapım atölyeleri, depolar ve petrol boru hattı ağıyla ABD petrolünün % 90’ını artıyordu. 1882’de bu alandaki 39 şirketi Standart Oil Tröstü adıyla birleştirdi ve ABD petrol üretiminin tümüne egemen oldu. 1887’de tröst yasağı yasası gereğince parlamento tarafından şirketlerini dağıtması yönünde karar alındıysa da buna uymadı. 1889′ da ikinci kez Ohio mahkemesinde yargılanınca Standart Oil’in dağıtıldığını ilan ettiyse de şirketler birbirine sıkı bir biçimde bağlı kalmayı sürdürdüler. ABD Yüksek Mahkemesi şirketin parçalanmasına ancak 1911’de karar verebildi ve işletmenin tüm varlığı 33 şirket arasında dağıtıldı. Rockefeller petrolcülüğün yanı sıra demiryolu sermaye sahipliği, borsa işlemleri ve bankacı olarak da tanındı. 1911’de çok büyük bir servet sahibi olarak iş yaşamından çekildi ve servetini çeşitli kuruluşlar arasında paylaştırdı. Bunlar arasında Chicago Üniversitesi, Rockefeller Vakfı ve Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü sayılabilir. Ölümünden sonra beş oğlu çeşitli düzeylerde işlerinin sorumluluğunu üstlendiler.


Leave A Reply