John Maynard Keynes Hayatı

0
Advertisement

Bir çok değerli eseri olan ünlü İngiliz iktisatçısı John Maynard Keynes hayatı, kariyeri, başarıları ve eserleri hakkında bilgiler.

John Maynard KeynesJohn Maynard Keynes, İngiliz iktisatçısı (Cambridge 1883 – Sussex/ Tilton 1946). King’s College’da (Cambridge) matematik eğitimi gördü. Ayrıca ekonomi dalında da eğitimini sürdürdü. 1906-1908 arasında Hindistan’da görev yaptı. Dönüşte Cambridge eğitim kadrosuna katılarak ekonomi ve para konularında ders verdi. 1913-1914 arasında Hindistan Para Piyasası ve Maliyesi’ndeki Kraliyet Kurul üyeliğini yürüttü. 1915-1919 arasında İngiliz maliyesine hizmet etti. 1919’da Paris Barış Konferansı’na Hazine Temsilcisi olarak ve Yüksek Ekonomi Kurulu’na Maliye Bakanı adına katıldı. Aynı yıl The Economic Consequence of the Pieca (Barışın Ekonomik Sonuçları) adlı kitabını yayımladı.

Versailles Antlaşması’nın tazminat maddelerini protesto etmek için Kurul’dan çekildi. 1921-1938 arasında National Mutual Assurance Society’nin (Ulusal Karşılıklı Sigorta Derneği) Başkanlığı’na seçildi ve bir yatırım şirketi kurdu. 1936’da en önemli ekonomi eseri olan The General Theory of Employment, Interest and Money (İş, Faiz ve Paranın Genel Kuramı) eserini yayımladı. 1929-1931 arasında Macmillan Maliye ve Endüstri Kurulu’na üye oldu. 1940′ ta Hazine Danışma Kurulu’na atandı. Aynı yıl How to Pay For the War (Savaşın Bedeli Nasıl Ödenir) adlı eserinde, savaş dönemi enflasyonundan kaçınmak için kaydırılmış ya da zorunlu tasarruflar sistemini ve savaş sonrası olası piyasa durgunluğuna karşı ekonomiyi yalıtmak gerekliliğini öneriyordu.

1941’de İngiltere Bankası Müdürlüğü’ne getirildi. 1942’de baron unvanı aldı. 1944’te Bretton Woods’da (New Hampshire) toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Maliye Konferansı’na İngiliz Kurulu Başkanı olarak katıldı. 1945’te İngiliz-Amerikan borçlarının başarabuluculuğunu yaptı. Son yıllarında IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası’nın yöneticiliğine getirildi.

Başlıca eserleri: Indian Currency and Finance (Hindistan Para Piyasası ve Maliyesi) 1913, A Treatise on Probi-bility (Olasılıklar Üzerine İnceleme) 1921, A Revision of the Treaty (Antlaşmanın Gözden Geçirilişi) 1922, Monetary Reform (Parasal Reform) 1923, A Short View ofRussia (Sovyetlerle İlgili Kısa Bir Görüş) 1925, A Treatise on Money (Para Üzerine İnceleme) 1930, Essays in Biograhy (Biyografi Biçiminde Makaleler) 1933.

Advertisement

Leave A Reply