Jübile Ne Demektir?

0

Toplumda özellikle futbolcuların futbolu bırakma maçı olarak bilinen ancak daha farklı anlamı olan jübile terimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

jubile
Önemli bir olayın ya yirmibeşinci, ya da ellinci yıldönümünün kutlanmasıdır. Jübileler daha çok bir mesleğin yirmi beşinci, ya da ellinci yılını başarıyla bitirmiş olanların şerefine yapılır.

Advertisement

Jübile kelimesi, İbranice «koç boynuzu» anlamına gelen «yobel» kelimesinden alınmıştır. İbraniler’in inançlarına göre her elli yılda bir suçların bağışlandığı tam bir sükun ve dinlenme yılı gelir, bu kutsal yıl koç boynuzundan yapılma borularla ilan edilirdi. Yahudiler’de, elli yılda bir kutlanan bu jübile yılı sırasında suçlar, borçlar bağışlanır, köleler, esirler serbest bırakılır, bir kimsenin ailesinden kalma mallar ve topraklar başkaları tarafından zapt edilmişse bunlar asıl sahibine geri verilirdi.

Yahudiler’den sonra, böyle elli, bazen de yirmi beş yılda bir jübile yapmak Hıristiyan dünyasında da gelenek halini almıştır. Bugün Katolikler her yirmi beş yılda bir, ayrıca Papa’nın ilan ettiği özel durumlarda, jübile yaparlar. Tarihte kutlanan en önemli jübilelerden biri, İngiltere Kralı V. George’un, hükümdarlığının yirmi beşinci yılını tamamlaması üzerine yapılan jübiledir.

Bununla birlikte son dönemde sporcuların sporu bırakma şerefine yapılan organizasyon ve karşılaşmalara da jübile denilmektedir.

Advertisement


Leave A Reply