Justin Bieber, Drummer Boy Çevirisi

0
Advertisement

Justin Bieber Drummer Boy Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Justin Bieber Drummer Boy şarkısının Türkçe sözleri.

Justin Bieber

Kaynak: commons.wikimedia.org

Justin Bieber – Drummer Boy Çevirisi

 • Come they told me, pa rapa pum pum
  Gelip bana dediler ki, pa rapa pum pum
  A new born king to see, pa rapa pum pum
  Görülecek yeni bir kral doğdu, pa rapa pum pum
  Our finest gifts we bring, pa rapa pum pum
 • En güzel hediyelerimizi getirdik, pa rapa pum pum
  To lay before the king, pa rapa pum pum
  Kralın önüne sermek için, pa rapa pum pum
  rapa pum pum
  rapa pum pum
 • Rum pa pa pum rapa pum pum pum
  Yeah I’m on the drum, yeah i’m on the stand drum
  Evet davuldayım, evet davul standındayım
  Yeah i’m on the beat, coz’ the beat goes dumb
  Evet temp tutuyorum, çünkü tempo yavaşlıyor
  and I only spit heat coz’ i’m playing for the sun
 • ve ben sadece ısı yayıyorum çünkü ben güneşi oynuyorum
  Playing for the king, playing for the title
  Kralı oynuyorum, lideri oynuyorum
  I’m surprised you didn’t hear this in the bible
  Bunu incilde okumadığına şaşırdım
  I’m so tight I might go psycho, Christmas time so here’s a recital
 • Çok gerginim, sinirlenebilirim, Noel zamanı ve burada bir resital var
  I’m so bad like Michael, I know i’m still young but
  Michael gibi ben çok kötüyüm, biliyorum hala gencim ama
  I go, I go Stupid, stupid, love like Cupid, I’m the drummer boy so go (go)
  Aptal aptal oluyorum , aşk Tanrısı gibi seviyorum, ben davulcu çocuğum, gidiyorum
 • Little baby, pa rapa pum pum
  Küçük bebek, pa rapa pum pum
  I am a poor boy too, pa rapa pum pum (gather round the mistletoe real quick)
  Ben de fakir bir çcuğum, pa rapa pum pum (ökçe tunun çevresinde hızlıca toplan)
  I have no gifts to bring, pa rapa pum pum (matter of face, lets gather round the fire place its ’bout to get hot in here!)
 • Hiç bir hediye getirmedim, pa rapa pum pum (yüz meselesi, hadi şöminenin etrafında toplanalım, burası ısınmak üzere)
  Thats fit to give our king, pa rapa pum pum (people what up? Yeah, yeah, yeah)
  Bu kralımıza vermek için uygun, pa rapa pum pum (insanlar ne oluyor? evet)
  rapa pum pum
  rapa pum pum
 • Now lemme get straight to it, yo.
  Şimdi bırak bunun üstüne gideyim
  At the table with the family, havin dinner,
  Masada aileyle akşam yemeği yapıyorum
  Blackberry and our hip and then it gave a little flicker.
  Böğürtlen ve kuşburnu ve sonra küçük titreme oluyor (telefondan bahsediyor)
  Then I took a look to see before it activates the ringer
  Sonra ben çalmadan önce bakıyorum
 • came to realize my homie Bieber hit me on the Twitter
  Kankam Bieber beni twitterda twitlemiş
  Then I hit him back despite I had some food up on my finger,
  Ellerimde yemek bulaşığı olmasına rağmen ben de onu twitliyorum
  sippin’ eggnog with a little sprinkle of vanilla,
  Vanilya aromalı eggnogumdan yudumluyorum
  even though it’s kinda cold, pullin out a chinchilla,
  çok soğuk olmasına rağmen
  Bieber hit me back and said, “Let’s make it hot up in the winter.”
  Bieber geri yazıyor ve Hadi kışı ısıtalım diyor
 • I said “Cool.” Ya know Imma deliver
  Ben de güzel diyorum biliyorsun dağıtacağım
  let’s collaborate and make the holiday a little bigger
  Hadi işbirliği yapalım ve tatili biraz büyütelim
  Before we work I gotta get this off,
  Başlamadan önce yapmak gerekenler var
  see the other family members and drop gifts off.
 • Diğer aile üyeleri ile görüşmek ve hediyeleri vermek
  Then I’m headed to the studio cause ain’t nothing stopping how
  Sonra stüdyoya gidiyorum çünkü hiçbir şey durduramaz
  you know we bout to turn it up and really get it poppin now
  Biliyorsun biz bunu başlattık ve şimdi gerçekten patlıyor
  People everywhere and all our Twitter followers,
  Her yerdeki insanlar ve Twitterdaki takipçilerimiz
  “Merry Christmas, Kwanza, happy Hanukkah!”,
  Mutlu Noeller diyorlar
 • Mary nodded, pa rapa pum pum
  Mary başını salladı, pa rapa pum pum
  The ox and lamb kept time, pa rapa pum pum
  Öküz ve kuzu zamanı tuttu, pa rapa pum pum
  I played my drum for him, pa rapa pum pum
  Ben davulumu onun için çaldım, pa rapa pum pum
  I played my best for him, pa rapa pum pum
  Onun için en güzel şekilde çaldım, pa rapa pum pum
  rapa pum pum
  rapa pum pum
 • If you wanna give, it’s the time of year
  Eğer vermek istersen, yılın zamanı
  JB on the beat, yeah yeah, I’m on the snare
  JB tempoda, evet evet, ben kapana kısıldım
  It’s crazy how some people say, say they don’t care
  İnsanların söyledikleri çılgınca, umursamadıklarını söylüyorlar
  when there’s people on the street with no food, it’s not fair
  Sokaklarda yemeksiz insanlar varken, bu adil değil
 • It’s about time for you to act merrily
  Şimdi senin için neşeli davranma zamanı
  it’s about time for you to give to charity
  Şimdi senin için sadaka vermek zamanı
  Rarely do people even wanna help at all
  İnsanlar nadiren yardım etmek istiyorlar
  ’cause they warm by the fire, getting toys and their dolls
  Çünkü ateşle ısınıyorlar, oyuncaklar ve oyuncak bebekler alıyorlar
 • Not thinking there’s a family out hungry and cold
  Dışarıda aç ve üşümüş bir ailenin olduğunu düşünmüyorlar
  wishin’ wishin’ that they had somebody they could hold.
 • Birilerinin ellerinden tutmasını dileyen bir aile
  So I think some of you need to act bold
  Ve sanırım bazılarınızın cesurca davranması gerekiyor
  give a can to a drive, let’s change the globe.
  Gidişata bir son verelim, hadi dünyayı değiştirelim
 • I’m the drummer boy so go (5x)
  Ben davulcu çocuğum, gidelim


Leave A Reply