Justin Bieber – Drummer Boy Çevirisi

0

Justin Bieber Drummer Boy Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Justin Bieber Drummer Boy şarkısının Türkçe sözleri.

Justin Bieber

Kaynak: commons.wikimedia.org

Justin Bieber – Drummer Boy Çevirisi

Come they told me, pa rapa pum pum
Gelip bana dediler ki, pa rapa pum pum
A new born king to see, pa rapa pum pum
Görülecek yeni bir kral doğdu, pa rapa pum pum
Our finest gifts we bring, pa rapa pum pum

Advertisement

En güzel hediyelerimizi getirdik, pa rapa pum pum
To lay before the king, pa rapa pum pum
Kralın önüne sermek için, pa rapa pum pum
rapa pum pum
rapa pum pum

Rum pa pa pum rapa pum pum pum
Yeah I’m on the drum, yeah i’m on the stand drum
Evet davuldayım, evet davul standındayım
Yeah i’m on the beat, coz’ the beat goes dumb
Evet temp tutuyorum, çünkü tempo yavaşlıyor
and I only spit heat coz’ i’m playing for the sun

ve ben sadece ısı yayıyorum çünkü ben güneşi oynuyorum
Playing for the king, playing for the title
Kralı oynuyorum, lideri oynuyorum
I’m surprised you didn’t hear this in the bible
Bunu incilde okumadığına şaşırdım
I’m so tight I might go psycho, Christmas time so here’s a recital

Çok gerginim, sinirlenebilirim, Noel zamanı ve burada bir resital var
I’m so bad like Michael, I know i’m still young but
Michael gibi ben çok kötüyüm, biliyorum hala gencim ama
I go, I go Stupid, stupid, love like Cupid, I’m the drummer boy so go (go)
Aptal aptal oluyorum , aşk Tanrısı gibi seviyorum, ben davulcu çocuğum, gidiyorum

Advertisement

Little baby, pa rapa pum pum
Küçük bebek, pa rapa pum pum
I am a poor boy too, pa rapa pum pum (gather round the mistletoe real quick)
Ben de fakir bir çcuğum, pa rapa pum pum (ökçe tunun çevresinde hızlıca toplan)
I have no gifts to bring, pa rapa pum pum (matter of face, lets gather round the fire place its ’bout to get hot in here!)

Hiç bir hediye getirmedim, pa rapa pum pum (yüz meselesi, hadi şöminenin etrafında toplanalım, burası ısınmak üzere)
Thats fit to give our king, pa rapa pum pum (people what up? Yeah, yeah, yeah)
Bu kralımıza vermek için uygun, pa rapa pum pum (insanlar ne oluyor? evet)
rapa pum pum
rapa pum pum

Now lemme get straight to it, yo.
Şimdi bırak bunun üstüne gideyim
At the table with the family, havin dinner,
Masada aileyle akşam yemeği yapıyorum
Blackberry and our hip and then it gave a little flicker.
Böğürtlen ve kuşburnu ve sonra küçük titreme oluyor (telefondan bahsediyor)
Then I took a look to see before it activates the ringer
Sonra ben çalmadan önce bakıyorum

came to realize my homie Bieber hit me on the Twitter
Kankam Bieber beni twitterda twitlemiş
Then I hit him back despite I had some food up on my finger,
Ellerimde yemek bulaşığı olmasına rağmen ben de onu twitliyorum
sippin’ eggnog with a little sprinkle of vanilla,
Vanilya aromalı eggnogumdan yudumluyorum
even though it’s kinda cold, pullin out a chinchilla,
çok soğuk olmasına rağmen
Bieber hit me back and said, “Let’s make it hot up in the winter.”
Bieber geri yazıyor ve Hadi kışı ısıtalım diyor

I said “Cool.” Ya know Imma deliver
Ben de güzel diyorum biliyorsun dağıtacağım
let’s collaborate and make the holiday a little bigger
Hadi işbirliği yapalım ve tatili biraz büyütelim
Before we work I gotta get this off,
Başlamadan önce yapmak gerekenler var
see the other family members and drop gifts off.

Diğer aile üyeleri ile görüşmek ve hediyeleri vermek
Then I’m headed to the studio cause ain’t nothing stopping how
Sonra stüdyoya gidiyorum çünkü hiçbir şey durduramaz
you know we bout to turn it up and really get it poppin now
Biliyorsun biz bunu başlattık ve şimdi gerçekten patlıyor
People everywhere and all our Twitter followers,
Her yerdeki insanlar ve Twitterdaki takipçilerimiz
“Merry Christmas, Kwanza, happy Hanukkah!”,
Mutlu Noeller diyorlar

Advertisement

Mary nodded, pa rapa pum pum
Mary başını salladı, pa rapa pum pum
The ox and lamb kept time, pa rapa pum pum
Öküz ve kuzu zamanı tuttu, pa rapa pum pum
I played my drum for him, pa rapa pum pum
Ben davulumu onun için çaldım, pa rapa pum pum
I played my best for him, pa rapa pum pum
Onun için en güzel şekilde çaldım, pa rapa pum pum
rapa pum pum
rapa pum pum

If you wanna give, it’s the time of year
Eğer vermek istersen, yılın zamanı
JB on the beat, yeah yeah, I’m on the snare
JB tempoda, evet evet, ben kapana kısıldım
It’s crazy how some people say, say they don’t care
İnsanların söyledikleri çılgınca, umursamadıklarını söylüyorlar
when there’s people on the street with no food, it’s not fair
Sokaklarda yemeksiz insanlar varken, bu adil değil

It’s about time for you to act merrily
Şimdi senin için neşeli davranma zamanı
it’s about time for you to give to charity
Şimdi senin için sadaka vermek zamanı
Rarely do people even wanna help at all
İnsanlar nadiren yardım etmek istiyorlar
’cause they warm by the fire, getting toys and their dolls
Çünkü ateşle ısınıyorlar, oyuncaklar ve oyuncak bebekler alıyorlar

Not thinking there’s a family out hungry and cold
Dışarıda aç ve üşümüş bir ailenin olduğunu düşünmüyorlar
wishin’ wishin’ that they had somebody they could hold.

Birilerinin ellerinden tutmasını dileyen bir aile
So I think some of you need to act bold
Ve sanırım bazılarınızın cesurca davranması gerekiyor
give a can to a drive, let’s change the globe.
Gidişata bir son verelim, hadi dünyayı değiştirelim

I’m the drummer boy so go (5x)
Ben davulcu çocuğum, gidelim


Leave A Reply